Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

‘Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)’ vermindert gedragsproblemen bij het kind en verlaagt bij de ouders door de opvoedingsvaardigheden te vergroten en de kwaliteit van ouder-kind relatie te verbeteren.

Doelgroep

Ouders met kinderen tussen de 2-7 jaar die externaliserend (oppostioneel opstandig) probleemgedrag vertonen komen in aanmerking voor Parent-Child Interaction Therapy (PCIT). Ook ouders met opvoedingsverlegenheid; (dreigende mishandeling en/of verwaarlozing). Tevens is PCIT geschikt voor kinderen in een pleegzorgplaatsing, kinderen die direct zijn geadopteerd en kinderen die herenigd zijn met hun ouders.

Doelstelling

Het doel van Parent-Child Interaction Therapy is gedragsproblemen bij het kind te verminderen en de stress bij ouders te verminderen door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te vergroten en de kwaliteit van ouder-kind relatie te verbeteren.

Aantal zittingen

PCIT duurt tussen de 9 en 20 weken, gemiddeld 15 bijeenkomsten, afhankelijk van het niveau van vaardigheden dat ontstaat en afhankelijk van de generalisatie die ontstaat van spelsituaties naar situaties in het dagelijks leven. Daarnaast ontstaat er fasering in de therapie door de ‘meting gestuurde’ benadering. Pas wanneer de ouders de belangrijke opvoedings-vaardigheden in voldoende mate beheersen gaan zij door naar de volgende fase in de behandeling. De therapie wordt beëindigd indien er succes is: het gedrag van het kind is genormaliseerd en de opvoedingsvaardigheden zijn effectief veranderd.

Vorm

Individuele therapie voor ouders én kind.

Uitvoerenden

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)  wordt alleen verricht door speciaal hiervoor opgeleide therapeuten. Vereisten voor een PCIT opleiding zijn een universitaire opleiding Psychologie of een gerelateerd vakgebied of HBO met een voortgezette opleiding welke aantoonbaar gericht is op het therapeutisch werken met kinderen en gezinnen. Ervaring met het verrichten van gedragsinterventies dan wel ervaring in het werken aan gedragsverandering en minimaal drie jaar klinische ervaring in het werken met kinderen en gezinnen.

Auteur: Sheila Eyberg
Uitgever: PCIT International Corporation

Auteur: Sheila Eyberg
Uitgever: PCIT International Corporation