Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

MST kindermishandelingsvariant (MST-CAN)

behandelmethode MST-CAN kindermishandeling

MST-CAN staat voor Multi Systeem Therapie – Child Abuse and Neglect. Het betreft een intensieve behandeling in de thuissituatie. De behandeling is voor gezinnen met kinderen en pubers, die vallen onder een door de rechter opgelegde maatregel, omdat er zorgen zijn over lichamelijke mishandeling of verwaarlozing van deze kinderen.

Doelgroep

Wie komen voor MST-CAN in aanmerking?

 • Gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 17 waarbij er binnen de laatste 180 dagen een melding van mishandeling en/of verwaarlozing was.
 • Gezinnen die al regelmatig in aanraking met de jeugdhulpverlening zijn geweest.
 • Gezinnen waar de kinderen op dit moment een groot risico lopen uit huis geplaatst te worden.
 • Gezinnen waar een jongere uit huis is geplaatst, die in aanmerking komt voor terugplaatsing binnen het gezin.

Doelstellingen

De primaire doelen van MST-CAN behandeling zijn:

 • Het stoppen van lichamelijke mishandeling en/of verwaarlozing.
 • Ouders of verzorgers de vaardigheden en middelen geven die nodig zijn om zelfstandig de moeilijkheden, die zich voordoen in de opvoeding van kinderen en jongeren, aan te pakken.
 • Kinderen en jongeren leren omgaan met familie, vrienden, school en buurtproblemen.
 • Het stoppen of aanzienlijk verminderen van voortdurende wisselende hulpverleners waarmee het gezin te maken heeft.
 • Het vergroten of verbeteren van de mogelijkheden van de familie om sociale netwerken te ontwikkelen en deze netwerken te gebruiken als ondersteuning van het ouderschap.

Duur van het programma

Het MST-CAN-programma duurt 6 tot 9 maanden. De MST-CAN therapeut ontmoet het gezin minstens drie keer per week in hun eigen huis of op een andere plaats die het gezin het beste uitkomt.

Vorm

Het MST-CAN programma is een evidence based programma dat voldoet aan principes die zich richten op het samenwerken met gezinnen. Het MST-CAN programma bouwt verder op de bestaande sterke kanten van het gezin en helpt de ouder(s)/verzorger(s) bij het oppakken van verantwoordelijkheid en het tentoonspreiden van daadkracht om aan de behoeften van de andere familieleden te kunnen voldoen.

Het programma streeft naar duurzame resultaten met meetbare doelstellingen die zijn gesteld door het gezin en alle betrokken instellingen (sociale diensten, onderwijs, gezondheid, politie, huisvesting, reclassering). MST-CAN stelt doelen op basis van de individuele behoeften van de familie. De doelen zijn passend bij het ontwikkelingsniveau van alle familieleden en worden voortdurend geëvalueerd. Belemmeringen om deze doelen te bereiken, worden aangepakt. MST-CAN benadrukt zowel de verantwoordelijkheid van het uitvoerende team als die van de gezinnen om de gestelde doelen te bereiken. Wat kan het gezin verwachten?

 • Het gezin gaat aan de slag met een vaste MST-CAN-therapeut, die de behandeling grotendeels verzorgt als hoofdbehandelaar, ondersteund door het complete MST-CAN-team.
 • Het MST-CAN-team bestaat uit drie MST-CAN-therapeuten, een MST-CAN-crisiswerker, een MST-CAN-supervisor, een MST-CAN-consultant en een kinder- en jeugdpsychiater. Zij werken samen met het gezin.
 • Er is een bereikbaarheidsdienst, zodat het gezin 24 uur per dag, 7 dagen per week een MST-CAN therapeut kan bereiken.
 • De MST-CAN therapeut ontmoet het gezin minstens drie keer per week in hun eigen huis of op een andere plaats die het gezin het beste uitkomt. De afspraken zijn op momenten die het gezin het beste passen.
 • MST-CAN is een familiegericht programma. Alle gezinsleden krijgen evidence based behandelingen. Het merendeel van de bijeenkomsten vindt plaats met de ouder of verzorger en niet met het individuele kind of de kinderen.
 • De MST-CAN therapeuten werken waar dat mogelijk is samen met andere instellingen die betrokken zijn bij het kind en de gezinsleden, bijvoorbeeld sociale dienst, onderwijs, gezondheidszorg, politie, woningstichting en reclassering.
 • Naast het aangemelde kind, of de meerdere kinderen in het aangemelde gezin, krijgen waar nodig ook de ouders een behandeling met een eigen dossierinschrijving. Dit gebeurt in overleg met de supervisor van het MST-CAN team en eventueel in afstemming met betrokken hulpverleners van de ouder.

Uitvoerenden

Alleen een team van goed opgeleide MST-Therapeuten kan de therapie uitvoeren.

Kosten

Onbekend

behandelmethode MST-CAN kindermishandeling

Uitgever: De Viersprong

Uitgever: De Viersprong