Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Pittige jaren (Incredible years)

behandelmethode Pittige-jaren / Incredible years

Pittige jaren (Incredible years) laat probleemgedrag van het kind afnemen en sociaal wenselijk gedrag toenemen, door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te versterken. Dat beïnvloedt zowel het gedrag als de ontwikkeling van het kind in gunstige zin.

De doelgroep van de behandelmethode Pittige jaren is breed maar staat duidelijk verwoord. Het doel wordt zeer duidelijk beschreven. Het aantal sessies en de vorm zijn duidelijk omschreven, evenals de specificatie van de uitvoerenden (hoewel dit laatste wel heel breed is). De voorbereiding staat goed omschreven met duidelijke checklists erbij. De kosten van de behandelmethode staan niet vermeld maar moesten via de workshop worden vernomen.

Onderbouwing en theoretische verantwoording

Onderzoeksgegevens over de stoornis en de behandeling van de stoornis worden besproken, maar door de brede doelgroep blijft de informatie wat vaag. Verder is er geen vermelding van specifieke referenties. De technieken en strategieën die worden toegepast worden goed omschreven. De werkzame wetenschappelijk onderbouwde elementen zijn globaal beschreven. Het is onduidelijk waar de onderzochte groepen vandaan komen.

Toepasbaarheid

De informatie is op zich heel duidelijk, maar de opbouw van de behandelmethode is onlogisch qua indeling en overzichtelijkheid. Vooraf dien je als behandelaar een workshop te volgen waarin je leert de behandelmethode op de beoogde manier uit te voeren. Om officieel gecertificeerd te zijn, dien je supervisie te volgen. De behandelmethode is vrij duur; naast kosten voor de workshop en intervisie zijn er ook kosten voor het maken van de werkboeken voor ouders (maar dit laatste houdt mogelijk verband met dat deze beoordeling is gebaseerd op een kopie van de Amerikaanse behandelmethode, in afwachting van de Nederlandse vertaling).

Verzorging van de behandelmethode

Het handboek is alleen nog in het Engels beschikbaar. Het is onhandig dat er in de inhoudsopgave geen paginanummers vermeld staan. De behandelmethode zou overzichtelijker zijn als het per sessie was ingedeeld. Een kant-en-klaar werkboek zou heel prettig zijn, en gezien de prijs ook gerechtvaardigd (maar dat volgt mogelijk nog in de Nederlandse versie). De dvd-filmpjes ogen verouderd en ze bevatten geacteerde fragmenten. Dat roept soms wat weerstand op bij de deelnemers aan de training; echt probleemgedrag komt weinig naar voren.

Doelgroep

De doelgroep van de behandelmethode Pittige jaren (Incredible years) zijn ouders van kinderen van 3-8 jaar met een oppositionele gedragsstoornis (ODD) of antisociale gedragsstoornis (CD) met een eventuele comorbiditeit met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). En kinderen die een risico lopen om deze stoornissen te ontwikkelen.

Doelstelling

Afname van probleemgedrag van het kind en toename van sociaal wenselijk gedrag, middels het toerusten (of versterken) van de ouders met opvoedingsvaardigheden welke zowel het gedrag als de ontwikkeling van het kind in gunstige zin beïnvloeden.

Aantal zittingen

De basiscursus (Basic) bestaat uit minimaal 12 sessies van 2 uur, de gevorderde cursus (Advanced) bestaat uit minimaal 6 sessies van 2 uur. Indien nodig kunnen extra sessies worden toegevoegd.

Vorm

Groepstraining

Uitvoerende(n)

Het is een vereiste dat de behandelaar over klinische ervaring beschikt en een 3-daagse workshop volgt.

Voorbereiding

Het volgen van een 3-daagse workshop is een vereiste. Voor certificering is supervisie (Engeland, Wales en Amerika) van twee groepen een minimum. Ervaring leert dat als vervolg hierop intervisie (Nederland) noodzakelijk is.

behandelmethode Pittige-jaren / Incredible years

Auteur: C. Webster-Stratton (University of Washington)
Nederlandse vertaling: W. Matthys, M. van der Horst, M. Raaijmakers (UMC Utrecht)
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 978 90 313 5165 7

Auteur: C. Webster-Stratton (University of Washington)
Nederlandse vertaling: W. Matthys, M. van der Horst, M. Raaijmakers (UMC Utrecht)
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 978 90 313 5165 7