Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Floorplay

Floorplay (behandelmethode)

Floorplay is een ontwikkelingsgerichte spelmethodiek, waarmee je ouders coacht om spelenderwijs interactie met hun kind aan te gaan. Speciaal voor jonge kinderen (0-7 jaar) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt.

Doelstelling

FloorPlay richt zich op het versterken van de betrokkenheid en gerichtheid van het kind op zijn/haar omgeving. De ouder-kind relatie staat hierin centraal. De interesses van het kind staan voorop, en de ouder is volgend. Vanuit daar stimuleert de ouder het kind op speelse wijze nieuwe ervaringen op te doen op het gebied van spel, contact, communicatie en helpt de ouder het kind betekenis te geven aan dagelijkse emotionele ervaringen. Doelen en speltechnieken zijn voor ieder kind anders.

Doelgroep

Speciaal voor jonge kinderen (0-7 jaar) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, waaronder kinderen met een autismespectrumstoornis.

Vorm/methode

Door samen te spelen als ouder en kind, leren ouders ontwikkelingsproblemen van hun kind beter te begrijpen en leren ze hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Ontwikkelaars en onderbouwing

De methodiek Floorplay is gebaseerd op het DIR/Floortime model van Greenspan en Wieder. DIR staat voor Developmental, Individual differences en Relationship based. Developmental verwijst naar zes opeenvolgende ontwikkelingsfasen. Per fase staat steeds een andere ontwikkelingstaak centraal die een specifieke benadering vraagt vanuit de ouder/omgeving. Individual differences verwijst naar het unieke biologische profiel van kwetsbaarheden en behoeftes bijvoorbeeld in de verwerking van prikkels. Relationship based verwijst naar de affectieve relatie.

Diverse onderzoeken in Nederland en het buitenland naar de effectiviteit van FloorPlay/Floortime laat gunstige effecten zien. In Nederland zijn twee pilot studies uitgevoerd door Dishoeck et al. (2016) en Aphen et al. (2016). Een grote Amerikaanse RCT-studie naar de Floortime methodiek is uitgevoerd en beschreven door Solomon in zijn PLAY project (2007).

Beschikbaarheid en kosten

De FloorPlay- opleiding voor professionals is te volgen bij het RINO.
>> Bekijk de website van het RINO voor meer informatie

De basisopleiding FloorPlay bestaat uit vijf cursusdagen en drie online bijeenkomsten met groepssupervisie. Er zijn kosten aan verbonden.

>> Meer over Floorplay op de website Autisme jonge kind
>> Meer over Floorplay op de website StichtingFloorplay.nl

Floorplay (behandelmethode)