Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Emotieregulatie training voor jongeren en adolescenten (ERT)

Emotieregulatie Training Voor Jongeren En Adolescenten (ert)

De EmotieRegulatie Training voor jongeren en adolescenten (ERT) is een groepstraining over problemen met emotieregulatie (v. Gemert et al., 2009a en 2009b). Deze groepstraining is geïnspireerd door een training voor volwassenen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornissen; STEPPS (Blum et al., 2008).

Doel emotieregulatie training

Doel van de Emotieregulatie training voor jongeren is het krijgen van controle over emoties en gedachten, en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag.

Behandelmethode ERT

De Emotieregulatie training voor jongeren (ERT) bestaat uit 17 wekelijkse groepssessies, 1 psycho-educatie sessie samen met ouders/verzorgers en/of partners en 2 terugkomsessies.

Inhoud emotieregulatie training

Jongeren leren hoe ze om kunnen gaan met dagelijkse stress en hun psychische kwetsbaarheid. Tevens wordt een afname van zelfbeschadigend gedrag en het verminderen van problemen in relaties met anderen beoogd. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie en ontspanningsoefeningen. Iedere week worden opdrachten meegegeven die thuis gedaan kunnen worden. Er wordt veel gewerkt met het 5G’s-Schema en met registratieopdrachten.

Aanvullend op de behandeling

De training wordt gegeven naast de ‘gebruikelijke’ behandeling, die meestal bestaat uit een combinatie van individuele psychotherapie, gezinsgesprekken en/of medicatie.

Emoties leren reguleren

Uitgangspunt voor de ERT is, net als bij DGT, de aanname dat bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) de emotionele disregulatie – waarbij er sprake is van stemmingswisselingen en onvoorspelbaar gedrag – op de voorgrond staat. Een deel van de problematiek lijkt verankerd in de aard van de patiënt (zoals temperament) en is relatief stabiel.

Accepteren van kwetsbaarheid

Een ander deel van de kenmerken (zoals automutilatie) is daar een gevolg van en lijkt meer veranderbaar te zijn. In plaats van een behandeling die meer gericht is op het veranderen van de kernsymptomen van de persoonlijkheid, is deze therapievorm meer gericht op het leren accepteren van kwetsbaarheid, het leren omgaan met eigen persoonlijkheidskenmerken en het vergroten van controlemogelijkheden of copingmechanismen. Een verschil met DGT-A is dat ERT een wat ‘lichter’ programma is, dat ook kan worden aangeboden aan jongeren bij wie de problematiek nog relatief ‘mild’ is.

Effectiviteit emotieregulatie training

De effectiviteit van de emotieregulatie training (ERT) is onderzocht in een gerandomiseerde pilotstudy (Schuppert et al., 2009). Beide groepen lieten een afname van BPS symptomen zien. De ERT groep scoorde significant beter op locus of control: ERT deelnemers gaven aan meer controle te ervaren over hun stemmingswisselingen, en schreven hun affectlabiliteit niet alleen toe aan externe factoren. In het najaar van 2007 is een vervolgonderzoek gestart.

Behandelmethode bestellen

Klik hier voor de verkrijgbaarheid van de ERT behandelmethode.

Ph3

Emotieregulatie Training Voor Jongeren En Adolescenten (ert)

Auteurs: T. van Gemert, M. Schuppert, H. Wiersema

Auteurs: T. van Gemert, M. Schuppert, H. Wiersema