Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

behandelmethode EMDR

Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan identificeerbare ingrijpende ervaringen, die de cliënt hebben getraumatiseerd. Hierdoor verminderen ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat.

Deze behandelvorm wordt onderzocht door middel van gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek in binnen- en buitenland. Niet-gecontroleerde onderzoeken wijzen op een veelbelovende vorm van therapie. Recent verscheen een meta-analyse van onderzoeken naar EMDR (Rodenburg e.a. 2009) waaruit bleek dat de methode effectief is. Er zijn zowel Engelstalige boeken als drie Nederlandse boeken op het gebied van EMDR:

  • Handboek EMDR
  • Praktijkboek EMDR
  • Casusboek EMDR

De behandeling is goed beschreven in de handboeken. Het volgen van een door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) geaccrediteerde training is echter noodzakelijk om deze behandelmethode deskundig toe te kunnen passen. De VEN bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van EMDR. Er zijn twee opleidingsroutes: EMDR bij volwassenen en EMDR bij kinderen en adolescenten

Onderbouwing en theoretische verantwoording

Deze behandelvorm wordt onderzocht door middel van gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bij kinderen en jeugdigen. Bij de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) is EMDR beoordeeld en opgenomen als theoretisch goed onderbouwd.

Verzorging van de behandelmethode

Deze behandelmethode is duidelijk omgeschreven. Het is geschikt voor kinderen met PTSS en traumagerelateerde klachten. EMDR is geïndiceerd als er een relatie is tussen de klachten en een identificeerbare nare gebeurtenis uit het verleden, die actueel nog negatief affectief beladen is. Omdat kinderen ook andere reacties kunnen ontwikkelen in reactie op stress of trauma dan ondergebracht onder de noemer van PTSS, kan een wijd scala aan emotionele en gedragsklachten met EMDR behandeld worden. In de vervolgtraining komen ook technieken aan bod die gebruikt kunnen worden indien het informatieverwerkingsproces vastloopt.

Doel

Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan identificeerbare ingrijpende ervaringen, die de cliënt hebben getraumatiseerd. Hierdoor kunnen klachten worden verminderd, die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat.

Doelgroep

Kinderen en adolescenten, die na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen, traumagerelateerde klachten hebben ontwikkeld.

Aantal zittingen

Gemiddeld 1-3 sessies na een eenmalige traumatische gebeurtenis. Bij chronische traumatisering duurt behandeling langer en is het aantal sessies afhankelijk van de complexiteit van de psychopathologie.

Vorm

Individuele psychotherapie. Afhankelijk van de leeftijd worden ouders/verzorgers meer of minder intensief bij de behandeling betrokken.

Uitvoerenden

BIG-geregistreerden (of in opleiding daartoe).

Training

De Nederlandse training wordt sinds 2000 gegeven door Renée Beer en Carlijn de Roos, psychotherapeuten/klinisch psychologen. Zij hebben EMDR voor kinderen en adolescenten in Nederland geïntroduceerd en verder ontwikkeld voor deze doelgroep. Training verloopt volgens een door EMDR Europe opgezet curriculum, wat bestaat uit deelname aan de basis- en vervolgtraining met hierop volgende supervisietrajecten, waarna men geaccrediteerd kan worden als ‘EMDR Europe practitioner’ (ervaren EMDR behandelaar). Informatie over EMDR training bij kinderen en adolescenten geaccrediteerd door de Vereniging EMDR Nederland en EMDR Europa:

EMDR Kind en Jeugd (Renee Beer en Carlijn de Roos)
Email: info@emdrkindenjeugd.nl
Website: www.emdrkindenjeugd.nl

Algemene EMDR vragen:
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Postbus 13032 3507 LA Utrecht
E-mail: vereniging@emdr.nl
Website: www.emdr.nl

behandelmethode EMDR

Auteur: Francine Shapiro (1987)
Uitgever: Basic Books

Auteur: Francine Shapiro (1987)
Uitgever: Basic Books