Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Don’t hit my mommy

behandelmethode Don't hit my mommy

‘Don’t hit my mommy’ is een behandelmethode voor kinderen en hun ouders. Kind-ouder psychotherapie bestaat uit een integratie van psychoanalyse en gehechtheidstheorie en maakt ook gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de sociale leertheorie.

De effectiviteit van deze behandelmethode moet nog bewezen worden.

Uitvoerenden

Psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, met psychodynamische achtergrond

Voorbereiding

Training in deze behandelmethode op locatie (San Francisco), dan wel training door Van Horn op locatie in Nederland (in voorbereiding met RINO-Noord Holland).

Onderbouwing en theoretische verantwoording

Het verlies van de veilige positie ten opzichte van de ouder is in het geval van huiselijk geweld waarschijnlijk de meest bepalende factor ten aanzien van (de ernst van) de traumatisering. Herstel van de veiligheid heeft dan ook de hoogste prioriteit en vereist behandeling van (de kwaliteit van) de gehechtheidsrelatie tussen kind en ouder. Relaties beïnvloeden relaties (Sameroff en Emde 1989). Hantering van de therapeutische relatie vereist gekwalificeerde professionals. Alleen wanneer het de therapeut lukt om een kwalitatief goede relatie op te bouwen met de ouder en het kind gebaseerd op sensitiviteit, empathie en respect voor hun ervaringen kan er ruimte komen voor verandering van de gehechtheidsrelatie tussen kind en ouder.
Kind-ouder psychotherapie bestaat uit een integratie van psychoanalyse en gehechtheidstheorie en maakt ook gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de sociale leertheorie.
Kind-ouder psychotherapie (CPP) gebruikt spel en verbale interpretatie als werkzame component voor therapeutische verandering. Bij jonge kinderen kunnen handelingen en acties belangrijker zijn dan woorden. Deze handelingen en acties kunnen fors beladen betekenissen krijgen. Zowel de handelingen en acties als de gesproken taal dienen geïntegreerd te zijn in de poging om betekenis te geven aan moeilijke momenten en om beschadigende patronen van (re)acties te veranderen.

Verzorging van deze behandelmethode

De behandelmethode wordt voortdurend onderworpen aan bijstelling door auteurs. Zij gebruiken de internationaal opgedane ervaring met het geven van training en cursussen om de behandelmethode bij te werken en te verzorgen.

Doelgroep ‘Don’t hit my mommy’

(Zeer) jonge kinderen die getuige of slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld.

Doelstelling

Verschillende behandelwijzen voor de behandeling van trauma op jonge leeftijd hebben dezelfde doelen:

 • Herstel van wederkerigheid in de primaire relaties;
 • Het bevorderen van de terugkeer naar de normale ontwikkeling, adaptieve coping, en betrokkenheid bij dagelijkse activiteiten;
 • Toename van de capaciteit om realistisch te reageren op bedreigingen, inclusief een realistische inschatting van de ernst van het dreigende gevaar;
 • Het handhaven van gemiddelde niveaus van arousal;
 • Herstel van vertrouwen in de interpretatie van lichamelijke sensaties;
 • Normalisering van de traumatische respons;
 • Bevorderen van de differentiatie tussen herbeleving en herinnering;
 • In perspectief leren plaatsen van de ervaring van de trauma’s.

Aantal zittingen

45

Vorm

Noodzakelijk voorafgaande aan de behandeling is een gedegen beoordeling van situatie. De beoordeling behelst in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Observatie van het kind in interactie met de primaire verzorger;
 • Observatie van het kind in interactie met de dader;
 • Observatie van het kind onder verschillende condities (locatie zoals thuis, crèche en tijdstippen);
 • Ontwikkelingsanamnese van het kind;
 • Beschrijving door de ouder van het kind en de familieomstandigheden;
 • Beoordeling van het psychologisch functioneren van de ouder en diens geschiedenis (heteroanamnese);
 • Beoordeling van de culturele achtergrond, de sociaal economische omstandigheden en de gevolgen van deze factoren op de pedagogische normen en handelingen.
behandelmethode Don't hit my mommy

Auteur: Alicia Lieberman en Patricia Van Horn
Uitgever: Zero to three Press
ISBN 0-943657-84-9
ISBN 978-0-943657-84-4

Auteur: Alicia Lieberman en Patricia Van Horn
Uitgever: Zero to three Press
ISBN 0-943657-84-9
ISBN 978-0-943657-84-4