Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Buikpijn de Baas!

De behandelmethode ‘Buikpijn de Baas!’ is een kortdurende behandeling voor kinderen bestaat uit zes sessies. Kinderen met name buikademhaling en ontspanning om beter om te gaan met buikpijn of andere aanhoudende lichamelijke klachten. Het gaat om het stoppen met vermijdingsgedrag en het veranderen van hoe het kind de buikpijn, of andere pijnbeleving, ervaart.

De doelen van ‘Buikpijn de Baas!’ staan duidelijk beschreven. De behandeling bestaat uit 5 tot 6 sessies. De behandelmethode kan individueel gebruikt worden. Specificaties voor uitvoerenden worden niet beschreven. De behandelaar kan de zittingen kunnen aan de hand van de behandelmethode goed uitvoeren.

Onderbouwing en theoretisch verantwoording

In ‘Buikpijn de Baas!’ wordt uitvoerig aandacht besteed aan de aanleiding (medisch onverklaarbare buikpijn) voor behandeling met de behandelmethode. De wetenschappelijke onderbouwing voor behandeling van medisch onverklaarbare buikpijn wordt beschreven. Er is een goede beschrijving van de technieken en strategieen die worden toegepast. Bij onderzoek is gebruik gemaakt van internationale literatuur.

Toepasbaarheid

‘Buikpijn de Baas!’ is gemakkelijk te gebruiken zonder veel eisen aan training en ervaring. Het is goed te hanteren in de dagelijkse praktijk. Tevens wordt uitvoerig beschreven welke houding therapeuten dienen aan te nemen.

Verzorging van de behandelmethode

De beschrijving van de behandeling is helder en goed te volgen. De behandelmethode heeft een bijbehorend Buikpijndagboek. Bovendien ‘Buikpijn de Baas!’ vrij beschikbaar.

Doelgroep

Kinderen met medisch onverklaarbare buikpijn.

Doelstelling

Het doel van de behandeling is om samen met het kind en de ouders naar een oplossing voor de buikpijn te zoeken.

Aantal zittingen

Het is een kortdurende behandeling is van 5 tot 6 sessies. Tijdens de bijeenkomsten ligt de op het veranderen van cognities over de buikpijn, het veranderen van het zogenaamde pijngedrag, het opheffen van vermijdingsgedrag en het leren van copingvaardigheden, met name buikademhaling en ontspanning.

Vorm

Vaste onderdelen van de behandeling zijn het aanleren van vaardigheden om de pijn en de spanning te bestrijden die de buikpijn oproept. Dit zijn ademhalings- en ontspanningsoefeningen en zelfhypnose om de pijn rechtstreeks te beïnvloeden. De eerste module wordt dus altijd uitgevoerd.

Uitvoerenden

De therapeut prijst het verminderen of verdwijnen van de buikpijn als een persoonlijke overwinning van het kind, evenals iedere stap in die richting. De therapeut laat duidelijk merken dat hij/zij weet hoe moeilijk deze klachten voor het kind zijn en straalt ook onverzettelijkheid uit in het bestrijden ervan.

Voorbereiding

De behandelmethode is direct bruikbaar in de praktijk.

Downloaden

‘Buikpijn de Baas!’ is vrij beschikbaar:

Auteurs: Else de Haan, Elisabeth Thiadens, Rachel Plak, Shelley van der Veek & Ingeborg Visser
Uitgever: De Bascule (nu: Levvel), academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Auteurs: Else de Haan, Elisabeth Thiadens, Rachel Plak, Shelley van der Veek & Ingeborg Visser
Uitgever: De Bascule (nu: Levvel), academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie