Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandelmethode van boulimia nervosa en verwante eetstoornissen

Protocollaire behandeling van boulimia nervosa en verwante eetstoornissen - behandelmethode

De behandelmethode voor jongeren met boulimia nervosa bestaat uit een kortdurende cognitieve gedragstherapie (CGT) om gedachten en eetgedrag positief te veranderen. De methode bestaat uit 3 hoofdcomponenten: dieetmanagement, verschillende exposures en cognitieve interventies.

Behandelmethode Boulimia

De behandelmethode behandelmethode voor jongeren met Boulimia Nervosais gebaseerd op het cognitief-gedragstheoretische model van boulimia nervosa van Fairburn e.a. (1993). Dit model verklaart hoe eetstoornissen in stand worden gehouden.

Onderbouwing

Er zijn geen studies gedaan naar de meest effectieve behandeling van boulimia nervosa voor adolescenten. Er is op basis van onderzoek bij volwassenen echter geen reden om aan te nemen dat de behandelmethode voor volwassenen niet ook voor jongeren geschikt is. Er zijn enkele casestudies die suggereren dat CGT heilzaam kan zijn voor jongeren met boulimia nervosa.

Verzorging

De behandelmethode voor jongeren met Boulimia Nervosa is duidelijk per sessie beschreven.

Beoordeling

Gebaseerd op beschrijving in Braet en Bögels, 2008.

Doelgroep

Jongeren met boulimia nervosa, a-typische eetstoornissen of eetstoornissen NAO van het boulimische type.

Doelstelling

Deze behandelmethode voor boulimia nervosa en verwante eetstoornissen, is grotendeels gebaseerd op het cognitief gedragstherapeutisch protocol voor eetstoornissen van Fairburn (Fairburn e.a., 1993; 2003). De behandelmethode is feitelijk een kortdurend en doelgericht CGT-protocol om veranderingen te bewerkstelligen in het gedachtegoed en eetgedrag van adolescenten met boulimia nervosa.

Drie componenten

Deze behandelmethode voor boulimia nervosa bestaat uit 3 hoofdcomponenten: dieetmanagement, verschillende exposures en cognitieve interventies. In de behandeling ligt de focus op zowel het abnormale eetgedrag als op de overmatige zorgen over het lichaam en gewicht, gerelateerd aan de lage zelfwaardering.

Aantal zittingen

Twintig bijeenkomsten van vijftig minuten. De eerste vier weken twee keer per week, daarna één keer per week. Vanaf sessie 16 of 17 voldoet eens in de twee weken.

Vorm

Dieetmanagement, verschillende exposures, cognitieve interventies, huiswerkopdrachten en terugvalpreventie.

Uitvoerenden

Therapeuten

Protocollaire behandeling van boulimia nervosa en verwante eetstoornissen - behandelmethode

Auteur: A. Jansen, H. Elgersma en S. Mulkens
Uitgever: Boom, 2008
ISBN: 9789085063339

Auteur: A. Jansen, H. Elgersma en S. Mulkens
Uitgever: Boom, 2008
ISBN: 9789085063339