Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandeling algemeen

Behandeling van verslaving richt zich bij jongeren primair op stoppen en/of verminderen van het problematisch middelengebruik, gok- of gamegedrag. Daarnaast kan de behandeling bestaan uit behandeling van veelvoorkomende comorbide psychiatrische klachten zoals ADHD, depressie, angst en PTSS. Ook is het gericht op verbetering van het sociaal en maatschappelijk functioneren. De behandelaar besteedt tijdens de behandeling altijd aan de rol en betrokkenheid van het systeem (ouders, gezin, huisgenoten, vrienden en/of andere betekenisvolle personen) en de motivatie van jongeren om hun middelengebruik, gok- of gamegedrag te veranderen.

Tot slot kunnen stress verhogende factoren als een instabiele thuissituatie, sociaal isolement, leer- en werkproblemen en financiële problemen de behandeling in de weg staan en het risico op terugval in middelengebruik vergroten. Deze factoren moeten gelijktijdig met de therapeutische behandeling worden aangepakt (Jeugdverslavingszorg Nederland, 2021).