Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandelmethoden

Protocollaire behandelvormen

Er is (nog) geen protocollaire behandelvorm voor de behandeling van kinderen en jongeren met ARFID. Behandeling vindt plaats volgens gedragstherapeutische principes, waarbij geleidelijk toenemende exposure aan het vermeden voedsel een belangrijke pijler vormt.  De behandeling lijkt in dit opzicht erg op de behandeling van angststoornissen.

Diëtetiek

Diëtistisch advies is vaak gewenst om te bepalen hoeveel intake nodig is om het kind of de jongere voldoende te laten groeien. Daarbij kan een diëtist behulpzaam zijn bij het geven van voorlichting over gezonde voeding.

Medicatie/ farmacotherapie

Farmacotherapie speelt vrijwel geen rol bij de behandeling van ARFID. Als er sprake is van comorbiditeit, bijv. ADHD of angst, kan farmacotherapeutische behandeling van de comorbiditeit de behandeling van ARFID mogelijk faciliteren.

EMDR

Als een traumatische ervaring rondom eten (bijv. een stikervaring) aan de basis ligt van de voedingsstoornis, dan kan EMDR een zinvolle interventie zijn in de behandeling.