Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandelmethoden

TG-CGT: Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie

‘Traumagerichte Cognitieve Gedragsherapie (TG-CGT)’ heeft als doel ernstige traumagerelateerde symptomen als gevolg van seksueel misbruik of familiaal geweld te verminderen of te laten verdwijnen, en te bewerkstelligen dat het kind (3-18 jaar) gerelateerde emotionele triggers kan beheersen.

>> Lees meer over TG-CGT

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan identificeerbare ingrijpende ervaringen, die het kind of de jongere hebben getraumatiseerd. Hierdoor verminderen de klachten ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat.

>> Lees meer over EMDR

Handboek EMDR

Het EMDR Handboek verschaft de clinicus een helder en uitgebreid kader om zich te bekwamen in de toepassing van EMDR in de dagelijkse behandelpraktijk.

>> Lees meer over Handboek EMDR

Praktijkboek EMDR

Het EMDR Praktijkboek is voor de clinicus die zich wil bekwamen in de toepassing van EMDR in de dagelijkse behandelpraktijk.

>> Lees meer over Praktijkboek EMDR

Casusboek EMDR

In het EMDR Casusboek beschrijven 25 Nederlandse therapeuten voorbeelden uit hun praktijk waarbij zij EMDR succesvol gebruikten.

>> Lees meer over Casusboek EMDR

Horizon

‘Horizon’ herstelt de negatieve gevolgen van het misbruik voor het vertrouwen en het (sociale)functioneren van het kind. Daaronder valt het voorkomen van symptomen van posttraumatische stress of, indien al aanwezig, het opheffen of verminderen van deze symptomen.

>> Lees verder bij NJi

STEPS

‘Steps’ helpt niet reële gedachten over het seksueel geweld en het verminderen van herbelevingen, angst en het vermijdingsgedrag te corrigeren via psycho-educatie, praten en schrijven over de traumatische gebeurtenis, exposure in vivo, cognitieve herstructurering en terugvalpreventie.

>> Lees meer over STEPS

Veilig, Sterk en Verder (VSV)

De behandelmethode ‘Veilig, sterk en verder’ herstelt de veiligheid thuis aantoonbaar en laat de kinderen zich weer veilig te laten voelen bij hun ouders.

>> Lees meer over Veilig, Sterk en Verder

Don’t hit my mommy

‘Don’t hit my mommy’ helpt kinderen en hun ouders om onder andere de wederkerigheid in hun relaties te herstellen en naar de normale ontwikkeling, adaptieve coping, en betrokkenheid bij dagelijkse activiteiten terug te keren.

>> Lees meer over ‘Don’t hit my mommy’