Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Algemeen

In dit hoofdstuk worden verschillende in Nederland beschikbare preventie- en behandelprotocollen beschreven die gericht zijn op kinderen en jongeren die bloot gestaan hebben aan ingrijpende gebeurtenissen en als gevolg daarvan psychische klachten hebben ontwikkeld.

De expertgroep heeft in eerste instantie geprobeerd om alle beschikbare preventie- en behandelprotocollen in Nederland te verzamelen. Alle protocollen worden kort besproken volgens een vast stramien.

In het handboek ‘Zicht op Effectiviteit’ van Van Yperen en Veerman (2008) worden verschillende niveaus van bewijskracht (evidentie) beschreven van praktijkgestuurd effectonderzoek. Kwalificatieniveaus:

  1. Potentieel (descriptief)
  2. Veelbelovend (theoretische onderbouwing)
  3. Doeltreffend (indicatief)
  4. Werkzaam (experimenteel onderzoek, RCT’s)

De expertgroep heeft een onderscheid gemaakt tussen preventie- en behandelprotocollen die werkzaam zijn (niveau 4) en waarvan de werkzaamheid nog bewezen moet worden (niveau’s 1 t./m. 3).

Preventie Behandeling
Werkzaam (niveau 4) VoorZorg TG-CGT
Werkzaamheid moet nog worden bewezen
(niveau 1 t/m 3)
Signs of Safety EMDR
Horizon
STEPS
VSV
Don’t hit my mommy
Opvangprotocol

 

De expertgroep realiseert zich dat er ook behandelprotocollen zijn die indirect effect hebben op het verminderen van kindermishandeling, zoals PCIT (Parent Child Interaction Therapy), PMTO (Parent Management Training Oregon), FFT (Functional Family Therapy), MST (Multi Systemic Therapy) etc.