Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Methylfenidaat

Effectiviteit

Stimulantia zijn ook in deze populatie breed toepasbaar. In placebo gecontroleerd onderzoek werden resultaten gevonden van positieve respons (wel lagere percentages dan in regulier onderzoek, 44-70%) met een beter resultaat bij de hogere doseringen.

Belangrijke informatie

Doseringen zijn lager dan in reguliere populatie (0,3 mg tot max 1,2 mg per kg). Bij jongere kinderen (3-6 jaar) werden meer bijwerkingen gezien. Bij voorkeur wordt minder frequent gedoseerd; 1 tot 2 keer daags. Ook werden soms betere resultaten op cognitieve testen gevonden dan op de beoogde gedragsverandering.

Predictie van goede respons op methylfenidaat bij verstandelijke beperking geven de volgende factoren: autochtoon, jongen, hogere sociaal economische status en hoger IQ. (Aman et al., 2003; Correia Filho et al., 2005; Handen et al., 1994 & 1997; Pearson et al., 2004.)