Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Aanbevelingen

  • Psychofarmaca dienen bij voorkeur alleen voorgeschreven te worden als onderdeel van een multidisciplinair behandelplan. Er dient oog te zijn voor mogelijk ontstaan van gedragsveranderingen door overvraging.
  • Bij de LVB populatie dient men in het algemeen lager en trager te doseren en rekening te houden met meer bijwerkingen en minder effectiviteit.
  • Alleen voor de middelen methylfenidaat bij ADHD en risperidon bij gedragsproblemen zijn voor deze specifieke doelgroep in RCT positieve effecten gevonden; deze middelen genieten daarom de voorkeur.
  • Ook voor (het niet geregistreerde) melatonine worden voor de LVG-groep in RCT positieve resultaten gevonden. Indien besloten wordt slaapproblemen bij verstandelijk beperkte kinderen medicamenteus te behandelen geniet dit middel de voorkeur.