Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG-LVG)

Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling voor licht verstandelijke gehandicapten (IOG-LVG) is een vorm van Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT). Het doel van IOG is tweeledig:

  • Het zodanig verbeteren van het gezinsklimaat dat het kind er veilig kan opgroeien en zich kan ontwikkelen.
  • De gezinsleden ontwikkelen meer vaardigheden om gebruik te maken van hun sociale netwerk.

De doelgroep van IOG zijn gezinnen met kinderen van iedere leeftijd die meervoudige en ernstige problemen hebben en/of een langdurige hulpverleningsgeschiedenis. Bij deze gezinnen speelt gezins- en opvoedingsproblematiek en er is sprake van ernstige problemen op andere gezinstaken zoals het huishouden of het maatschappelijk functioneren.

Een specifieke variant is IOG-LVG, deze richt zich op gezinnen waar de draaglast bovendien verzwaard is door een LVB bij één van de gezinsleden.
IOG en IOG-LVG laten over het algemeen een middelgroot tot groot effect zien op de vermindering van het probleemgedrag van de aangemelde jeugdige en een vermindering van de opvoedingsbelasting zoals die wordt ervaren door de ouders. Met name IOG zoals dat uitgevoerd wordt binnen de Hulp aan Huis programma’s in Drenthe, Overijssel en Groningen en bij Dunamis in Nijmegen laten deze resultaten zien. In vergelijking met onderzoek naar andere vormen van IPT kunnen IOG en IOG-LVG aangemerkt worden als een van de meer effectieve IPT-modules.

Erkenning door Erkenningcommissie Databank Effectieve Interventies: Theoretisch goed onderbouwd (Veerman, Janssens, & Delicat, 2005).