Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)

EMDR is een kortdurende behandeling waarmee een jongere akelige ervaringen kan verwerken die (nog altijd) in de weg zitten. Via het volgen van de handbewegingen van de therapeut worden gedachten, beelden en gevoelens over die akelige ervaringen minder zwaar te maken. Zo wordt de negatieve invloed van die akelige ervaringen op het dagelijks functioneren verminderd.

EMDR is geschikt voor jongeren en jong-volwassenen van 4 tot 23 jaar met LVB-problematiek. Deze mensen hebben aanhoudende klachten als gevolg van nare ervaringen.

Als gevolg van deze akelige gebeurtenissen houdt de jeugdige klachten die zijn dagelijkse functioneren in de weg staan. Dit kan leiden tot (sterk) probleemgedrag thuis, op school en/of elders. EMDR wordt vaak ingezet in afstemming met andere vormen van therapie of begeleiding.

Onderzoek met betrekking tot de effectiviteit van EMDR behandeling wordt op zowel nationaal als internationaal niveau breed uitgevoerd. De effectiviteit en toepassing EMDR is een zeer actueel onderzoeksonderwerp (e.g., Rodenburg et al., 2009).