Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Differentiaaldiagnostiek

Als differentiaaldiagnose dient men de volgende stoornissen te overwegen. Voor de gestandaardiseerde meting daarvan verwijzen wij naar de desbetreffende richtlijnen:

  • gedragsstoornissen (ODD/CD)
  • ADHD
  • dysthyme stoornis, depressie
  • autisme
  • antisociaal gedrag bij kind of adolescent (V-code)
  • ouder-kind relatieprobleem (V-code)
  • aanpassingsstoornis met een stoornis van het gedrag
  • reactieve hechtingsstoornis
  • stoornis in de impulsbeheersing

Psychopathische trekken

Voorbeelden van psychopathische trekken zijn: interpersoonlijke (oppervlakkige charme, egocentriciteit, pathologisch liegen, manipulatie), affectieve (oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, schuldgevoel of berouw) en gedragsmatige problemen (impulsiviteit, onverantwoordelijk gedrag, aanhoudende schending van sociale normen en verwachtingen). Het is van belang alert te zijn op psychopathische trekken bij delinquente jongeren omdat uit onderzoek is gebleken dat psychopathische trekken bij jongeren in een justitiële behandelinrichting een significante voorspeller zijn voor problematisch gedrag binnen de instelling, vooral fysiek gewelddadig gedrag (Salekin, 2010). Dit vereist een andere benadering en behandeling. Structureel screenen naar psychopathische trekken kan dus zinvol zijn. Hiervoor wordt internationaal voornamelijk de Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL-YV) gebruikt. Dit instrument vereist de nodige training, maar wordt in Nederland voornamelijk als leidraad gebruikt om de verschillende psychopathische trekken na te lopen en indien aanwezig in de beschrijvende diagnose te beschrijven.