Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Psychopathiechecklist – Jeugdversie (PCL-YV)

  • Oorspronkelijke versie: Forth, Kosson & Hare (2003)
  • Huidige versie: Hildebrand & De Ruiter (2010)
  • Doel: Vaststellen van psychopathische persoonlijkheidstrekken.
  • Gebruik: Forensische jeugdpsychiatrie
  • Doelgroep: 12-18 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Semi-gestructureerd interview dat afgenomen dient te worden door een getrainde professional.
  • Tijdsduur: 90-120 minuten

Inhoud van de vragenlijst PCL-YV

Materiaal

Vragenlijst

Schalen

De PCL-YV bestaat uit 20 items. Samen met collaterale informatie worden interpersoonlijke, affectieve, gedragsmatige en antisociale kenmerken (de vier schalen) vastgesteld die gerelateerd zijn aan het algemene concept van psychopathie.

Interpretatie

Elk item wordt gescoord met behulp van een ordinale driepuntsschaal, gebaseerd op de mate waarin de persoonlijkheid en/of het gedrag overeenkomt met de itembeschrijving in de handleiding. Aan de hand van totaalscores en bijbehorende normscores kunnen t-scores verkregen worden. Vanwege het risico op een negatief stigma moet in de beschrijvende diagnose worden vermeld dat het geen life-time diagnose betreft en er moet regelmatig follow-up plaatsvinden.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst PCL-YV

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de PCL-YV niet beoordeeld.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst PCL-YV

  • Forth, A. E., Kosson, D. S., & Hare, R. D. (2003). The Psychopathy Checklist: Youth Version. Toronto, Ontario, Canada: Multi-Health Systems.
  • de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2010). Hare Psychopathie Checklist: Jeugdversie (PCL:JV): Handleiding.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst PCL-YV

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.