Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Interventies en systeemtherapieën

Het kan zijn dat de oorzaak van het chronische trauma in het systeem ligt. Het is vanzelfsprekend dat het systeem dan ook wordt behandeld met als doel een veilige omgeving voor de jeugdige te creëren en de oorzaak van de traumatisering weg te nemen. Ook wanneer de oorzaak van het chronisch trauma niet in het verzorgend systeem ligt is het van belang dit systeem bij de diagnose en behandeling te betrekken. De wijze van reageren van het systeem op de jeugdige en de kwaliteit van de hechtingsrelatie van de jeugdige met het verzorgend systeem is evenzeer van belang voor de verwerking van het trauma.

Hiermee zijn kort de redenen geschetst waarom de expertgroep de jeugdige met de chronische traumatisering als primaire doelgroep beschouwt en het gezin en het primair verzorgend systeem als intermediaire doelgroep”. Met dit voor ogen is het soms nodig acties en interventies te ondernemen met het oog op de verbetering van het pedagogisch klimaat. Daarvoor zijn interventies beschikbaar die niet in eerste instantie gericht zijn op gezinnen waar kinderen zijn met traumatische ervaringen, maar op het verbeteren van het gezinsklimaat en het aanleren van vaardigheden om adequaat op kinderen met probleemgedrag te reageren. Wij bespreken hier dit soort interventies:

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

‘Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)’ vermindert gedragsproblemen bij het kind en verlaagt bij de ouders door de opvoedingsvaardigheden te vergroten en de kwaliteit van ouder-kind relatie te verbeteren. Lees verder bij NJi

Parent Management Training Oregon (PMTO)

Tijdens de ‘Parent Management Training Oregon model (PMTO)’ leren ouders van kinderen (4-12 jaar) met ernstige externaliserende gedragsproblemen (ODD/CD), vaak in combinatie met ADHD effectieve opvoedingsvaardigheden toe te passen. Lees verder bij NJi

Positief Pedagogisch Programma: Triple P

‘Triple P’ richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen (2-16 jaar) door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders. Lees verder bij NJi

Behandelmodule Gezinsbehandeling – Sherborne Samenspel

‘Sherborne Samenspel’ vergroot het zelfvertrouwen bij kinderen en versterkt de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek. Meer lezen over Sherborne Samenspel

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Deze training leert opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen over de impact van traumatisering op het dagelijkse functioneren van hun kind en de relatie die zij met het kind ontwikkelen. Meer lezen over Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Kinderen uit de knel (interventie bij vechtscheiding)

‘Kinderen uit de Knel’ helpt kinderen die een vechtscheiding meemaken om zich weer te kunnen ontwikkelen en zich vrij tot beide ouders te verhouden. Lees verder bij NJi