Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandeling gericht op traumaverwerking

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan identificeerbare ingrijpende ervaringen, die het kind of de jongere hebben getraumatiseerd. Hierdoor verminderen de klachten ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat.
>> Lees meer over EMDR

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT)

‘Traumagerichte Cognitieve Gedragsherapie (TG-CGT)’ helpt kinderen en jongeren (3-18 jaar) met ernstige traumagerelateerde symptomen (complexe) PTSS, angst, depressie en gedragsproblemen als gevolg van seksueel misbruik of familiaal geweld.
>> Lees meer over TG-CGT

Schrijftherapie WRITEjunior

WRITEjunior is een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten, waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft.
>> Lees verder bij NJi

Horizon

‘Horizon’ herstelt de negatieve gevolgen van het misbruik voor het vertrouwen en het (sociale)functioneren van het kind. Daaronder valt het voorkomen van symptomen van posttraumatische stress of, indien al aanwezig, het opheffen of verminderen van deze symptomen. Dit protocol bevat een beoordeling door de expertgroep Trauma en Kindermishandeling.
>> Lees verder bij NJi

Don’t hit my mommy

‘Don’t hit my mommy’ helpt kinderen en hun ouders om onder andere de wederkerigheid in hun relaties te herstellen en naar de normale ontwikkeling, adaptieve coping, en betrokkenheid bij dagelijkse activiteiten terug te keren.
>> Lees meer over Don’t hit my mommy

Veilig, sterk en verder (VSV)

De behandelmethode ‘Veilig, sterk en verder’ herstelt de veiligheid thuis aantoonbaar en laat de kinderen zich weer veilig te laten voelen bij hun ouders. Met beoordeling door de expertgroep Trauma en Kindermishandeling.
>> Lees meer over Veilig, Sterk en Verder

Multi-Systeem Therapie kindermishandelingsvariant (MST-CAN)

Multi Systeem Therapie – Child Abuse and Neglect (MST-CAN) is voor gezinnen met kinderen en pubers wanneer er zorgen zijn over lichamelijke mishandeling of verwaarlozing van deze kinderen.
>> Lees meer over MST-CAN