Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandeling gericht op hechting

Als één van de zeven stappen die moeten worden gezet met het oog op de voorbereiding van de behandeling gericht op het verwerken van de traumatische ervaringen werd genoemd het systematisch werken aan een veilige hechting. Zonder het begin van een veilige hechting is er geen mogelijkheid tot het verwerken van de traumatische ervaringen.

Therapeuten melden uit de praktijk van alledag dat bij kinderen en jeugdigen met psychotrauma het werken aan een veilige hechting nooit geheel als voltooid kan worden beschouwd.

Vaak zal het zo zijn dat tijdens de traumabehandeling voortdurend aandacht moet worden besteed aan het uitbouwen en onderhouden van de hechtingsrelaties. De hier genoemde interventies zullen dus niet alleen voorafgaand aan de behandeling gericht op traumaverwerking worden gebruikt. Ook tijdens de traumabehandeling zullen elementen uit de onderstaande therapieën moeten worden aangewend.

Basic Trust

‘Basic Trust’ is een kortdurende interventie voor kinderen (0-18 jaar) met gedrags- en/of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie.
Lees verder bij NJi

Differentiatietherapie

Differentiatietherapie richt zich op de ontwikkeling van hechtingsgedrag: zich richten op (nabijheid zoeken van) een specifieke volwassene. Het relationeel gestoorde kind leert differentiëren tussen voor hem of haar belangrijke volwassenen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Fasetherapie. Lees meer over Differentiatietherapie

Fasetherapie

Fasetherapie is het vervolg op de differentiatietherapie, gericht op relationele gestoordheid. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Fasetherapie.
Lees meer over Fasetherapie

Theraplay

‘Theraplay’ heeft als doel een veilige, afgestemde en plezierige relatie tussen een kind en zijn primaire verzorger te ontwikkelen of te versterken. Daarbij gaat Theraplay uit van vier essentiële kenmerken binnen een ouder-kind relatie: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. Lees meer over Theraplay

Behandelmodule Gezinsbehandeling – Sherborne Samenspel

‘Sherborne Samenspel’ vergroot het zelfvertrouwen bij kinderen en versterkt de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek. Voor zover bekend is er geen onderzoek beschikbaar naar de effectiviteit van dit programma.
Lees meer over Sherborne Samenspel

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

‘Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)’ vermindert externaliserende gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van ouderlijke sensitiviteit en het bevorderen van consistente maar sensitieve disciplinering. Er zijn sterke aanwijzingen dat het programma effectief is (Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van IJzendoorn, 2016).
Verder lezen bij NJi