Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Levensloop

Aangezien autisme een chronische aandoening is, blijft behandeling en begeleiding in periodes zeker nodig. De stoornis heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de mogelijkheden ten aanzien van (zelfstandig) wonen en werken. Onderzoek wijst uit dat lang niet iedereen met autisme een positieve uitkomst heeft op langere termijn (Magiati e.a., 2014). Een hoger IQ als kind helpt wel, maar desondanks functioneren mensen met autisme vaak lager of minder zelfstandig dan je zou verwachten op basis van enkel hun IQ. Ondersteuning en training kan jongeren met autisme helpen om hierin de optimale aanpassing te vinden, maar zelfs met een stijging in de kwaliteit van interventies verbeteren de uitkomsten maar een klein beetje (Howlin e.a., 2009). Levensloopbegeleiding kan mensen met autisme helpen hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm te geven en de overgang naar een nieuwe levensfase te versoepelen. Er wordt aandacht besteed aan onderwijs, werk en dagbesteding, wonen en vrije tijd, vriendschap, relaties, seksualiteit etc.

De levensloop kan in een traject na de diagnose doorgenomen worden met ouders en de jeugdige zelf, waarbij aangegeven kan worden wat voor behandeling of begeleiding op verschillende leeftijden mogelijk is. Hierdoor weten ouders dat ze kunnen terugkomen en leidt je ouders door het bestaan heen. Onderzoek suggereert dat integratie in en steun vanuit de maatschappij een positief effect hebben op sociale deelname en een verbetering van de uitkomsten (Farley e.a., 2009).

Levensloopbegeleiding wordt vaak vanuit het Sociale Domein gegeven. Dit kan vanuit een wijkteam zijn of vanuit een zorgteam van school als hier voldoende expertise aanwezig is. Als dit er niet is, of als specifieke ondersteuning nodig is, kan een beroep gedaan worden op gespecialiseerde ambulante begeleiders en/ of specifieke naschoolse opvang of logeermogelijkheden.

Gespecialiseerde gezinsbegeleiding/ambulante begeleiding

Gezinnen kunnen voor ondersteuning en jeugdhulp terecht bij de gemeente. Als algemene (opvoed)ondersteuning vanuit een wijkteam of bijvoorbeeld een algemene training sociale vaardigheden niet voldoende is of niet aansluit bij de mogelijkheden van een kind met autisme, kan een gespecialiseerde begeleider ingezet worden, eventueel naast behandeling. Tijdens en na een behandeling met een TOM-training heeft het vaak meerwaarde als een gespecialiseerde thuisbegeleider helpt het geleerde verder thuis te oefenen.

De gemeente kan dan indiceren voor ambulante thuisbegeleiding, wat door diverse aanbieders aangeboden wordt. Veel van die organisaties bieden ook over de grens van meerderjarigheid ondersteuning. Stichting MEE bijvoorbeeld biedt in verschillende regio’s levensloopbegeleiding aan jongeren van 15 tot 23 jaar. Het Regionaal Autisme Centrum biedt in grote delen van Brabant en Limburg gespecialiseerde thuisbegeleiding aan alle leeftijden.

Hoe de gemeente kan helpen is afhankelijk van de situatie en wordt verder uitgelegd op de pagina Toegang tot jeugdhulp.

Budget voor jeugdhulp

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank is informatie te vinden over persoonsgebonden budget (PGB) in het algemeen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt: PGB wordt toegekend en betaald door de eigen gemeente vanuit de Jeugdwet. >> Meer lezen over psychiatrie voor jongeren ouder dan 18 jaar. 

Nadat er een zorgovereenkomst met de gekozen zorgverlener is gesloten wordt het (persoonsgebonden) budget bij de Sociale verzekeringsbank ondergebracht en die betalen de zorgverlener uit.

PerSaldo is een hulporganisatie die hulp kan bieden, bijvoorbeeld bij een PGB aanvraag.

Veel gemeentes geven de voorkeur aan Zorg In Natura (ZIN). Dan bepaalt de gemeente, welke zorgorganisatie of leverancier de zorg of voorziening levert.

Soms is langdurige zorg nodig en wordt deze toegekend vanuit de wlz (wet langdurige zorg), de indicatie hiervoor wordt door het CIZ afgegeven.

Om meer informatie te krijgen over PGB of ZIN kan men over het algemeen terecht bij de eigen gemeente.

Begeleid en/of beschermd wonen

Begeleid wonen is onder andere mogelijk bij ouderinitiatieven zoals De Grasboom en De Bastide, of diverse lokaties van Autismewoon van het Regionaal Autisme Centrum. MEEwoonwinkel heeft een overzicht van woningaanbod voor jongeren (vanaf 18 jaar) met een beperking. Zie voor overige initiatieven ook sociale kaarten per gemeente.

Beschermd wonen loopt via de gemeente en valt onder jeugdhulp of wlz. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de situatie.

    Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Jouw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

    Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

    Sluiten