Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Vacature penningmeester en bestuurslid

Logo van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie - kleur - voor online gebruik.jpg

Wil jij bijdragen aan de best mogelijke jeugdhulp voor kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen? En wil je een bijdrage leveren om het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie financieel en bestuurlijk te versterken? Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een vacature voor een nieuw bestuurslid en penningmeester.

Logo van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie - kleur - voor online gebruik.jpg

Hier kom je te werken

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zet zich in voor de beste jeugdhulp voor kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. Het Kenniscentrum is een landelijke netwerkorganisatie, georganiseerd in een vereniging met leden. Samen met zorgprofessionals, onderzoekers, ouders en jongeren ontwikkelt, verzamelt en verspreidt het Kenniscentrum kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie, uit wetenschap, praktijk en ervaring. Deze kennis vertaalt het Kenniscentrum in toepasbare informatie voor professionals, ouders en jongeren.

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Zij:

 • hebben bestuurlijke ervaring en inhoudelijke kennis van en ervaring met de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • hebben affiniteit met de positie en het belang van kennis bij de ontwikkeling en de profilering van de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, vorm en inhoud te geven aan het beleid en een
  adviserende en controlerende gesprekspartner te zijn voor de directeur
 • zijn in staat het belang van de leden te vertalen naar beleid van het hele Kenniscentrum
 • zijn integer, onafhankelijk, omgevingsbewust en organisatiesensitief
 • hebben zicht op en gevoel voor de huidige en gewenste positie van het centrum in het licht van de huidige en toekomstige ontwikkelingen
 • verbinden zich aan de Governancecode Zorg
 • zijn ambassadeurs van het Kenniscentrum

Jouw functie en taken

Je vergadert circa vijf keer per jaar met met de andere bestuursleden en de directeur over de belangrijkste ontwikkelingen in de jeugdhulp en de vertaling daarvan naar de positionering en activiteiten van het Kenniscentrum. Daarnaast houd je samen met de directeur en de financieel medewerker toezicht op het financiële beleid van de vereniging. Ten minste twee keer per jaar woon je de ALV bij, één keer per jaar presenteer je daar de jaarrekening en begroting aan de leden. De functie van penningmeester kost je gemiddeld drie uur per maand. De benoeming is voor vier jaar, met een mogelijk herbenoeming van vier jaar.

Dit breng jij mee

Je wordt enthousiast van deze verantwoordelijke en uitdagende rol van penningmeester in het bestuur, omdat jij:

 • het vermogen bezit om verbindend, met autoriteit en natuurlijk gezag de onafhankelijke
  rol van penningmeester te vervullen
 • kennis hebt van bedrijfsvoering en financieel beheer
 • in staat bent tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming
 • over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om een adviserende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming in het bestuur rond financieel en organisatorisch beheer
 • over inzicht en overzicht beschikt ten aanzien van de taken en de functie van een bestuur
 • leden weet te verbinden aan de gezamenlijke doelstellingen van het Kenniscentrum
 • voldoende tijd en energie hebt om de rol van penningmeester adequaat in te vullen
 • over kennis en bestuurlijk inzicht van de kinder- en jeugdpsychiatrie beschikt (pre)

Daarnaast heb je een onafhankelijke positie en werk je dus niet voor één van de leden van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar info@kenniscentrum-kjp.nl, ter attentie van bestuursvoorzitter Lilian Tham.

Je kunt nog solliciteren tot en met 7 juni. Als het bestuur jouw sollicitatie selecteert, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek op 17 of 24 juni met twee bestuursleden en de directeur als toehoorder.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.