Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Update en uitbreiding Begrijp je medicijn

Begrijp je medicijn

Begrijp je medicijn geeft ouders en jongeren begrijpelijke en betrouwbare uitleg over medicijnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, als aanvulling op de bijsluiter. Op dit moment bevat Begrijp je medicijn kennis over 11 veelgebruikte middelen. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voorziet die kennis de komende tijd van een update, en breidt Begrijp je medicijn uit met uitleg over nog eens 10 middelen. 

Begrijp je medicijn

Begrijp je medicijn geeft ouders en jongeren vanaf 12 jaar begrijpelijke en betrouwbare uitleg over veelgebruikte medicijnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De uitleg dient als aanvulling op de bijsluiter. Illustraties die de werking van het middel weergeven ondersteunen de informatie. Zo krijgen jongeren en ouders heldere antwoorden op de vragen die zij belangrijk vinden. En dat voorziet in een behoefte: tussen 2016 en 2019 is het gebruik van Begrijp je medicijn met bijna 30 procent gestegen.

Aanvulling op de bijsluiter

Bijsluiters bevatten veel (belangrijke) informatie, maar zijn vaak lastig te begrijpen en niet specifiek gericht op kinderen en jongeren. Begrijp je medicijn vult de bijsluiter aan met toegankelijke, wetenschappelijk onderbouwde uitleg, en gaat uit van de vragen die een kind of ouder over medicatie zou kunnen stellen. Zoals:

 • “Mag ik mijn medicijn innemen met limonade of sinaasappelsap?”
 • “Wat zijn de bijwerkingen van het medicijn?”
 • “Hoe ga ik om met een ‘bijwerking’?”
 • “Kan ik uitgaan en alcohol drinken als ik dit medicijn gebruik?”
 • “Kan ik zomaar met het medicijn stoppen?”
 • “Kan ik ook een beetje extra nemen als ik me niet goed voel?”
 • De klachten waarvoor je medicijn wordt gebruikt – ook de niet-officiële toepassingen (‘off-label’ gebruik).
 • Hoe je medicijn werkt.
 • Wat de belangrijkste bijwerkingen zijn.
 • En wat je verder meestal wilt weten over verslaving, stoppen, gevolgen voor je hersenen en meer.

Wat is het verschil tussen Begrijp je medicijn en de informatie op internet en in de bijsluiter?

Op internet vind je veel meer informatie over je medicijn maar deze is niet altijd betrouwbaar en soms echt verkeerd.
De informatie in de bijsluiter is wel betrouwbaar, maar vaak te uitgebreid en te moeilijk:

 • Er staat alleen waarvoor je medicijn officieel gebruikt wordt, maar misschien krijg jij het wel voor iets anders.
 • Er staan allerlei waarschuwingen die niet voor kinderen en jongeren zijn.
 • Er staan bijwerkingen die bijna nooit voorkomen.
 • Er worden woorden gebruikt die je misschien niet begrijpt.

Voor wie is deze informatie?

De informatie in Begrijp je medicijn is geschreven voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Als je jonger bent dan 12 jaar is het misschien verstandig de informatie samen met je vader, moeder, verzorger of begeleider te lezen. Die kan je helpen als je de informatie niet goed begrijpt.

Ouders, verzorgers en begeleiders kunnen de informatie gebruiken als voorlichtingsmateriaal.

Let op: de informatie gaat alleen over medicijnen en moet in de context worden gezet als het als voorlichtingsmateriaal wordt gebruikt. De informatie op deze pagina’s moet geïntegreerd worden met informatie over de aandoening. Behandelaars moeten met elke patiënt moet apart bespreken waarom hij dit middel op deze manier krijgt voorgeschreven.

>> Download de flyer

Terug naar boven

Op deze pagina’s vind je beknopte informatie. Er staat dus lang niet alles wat over je medicijn bekend is. Bijvoorbeeld:

 • Elk medicijn kan nog andere bijwerkingen hebben.
 • Niet alles over hoe je je medicijn precies moet innemen staat er.

Je vindt hier geen beschrijving van de aandoening die je hebt.

 • Je behandelaar kan je alles vertellen over je aandoening.
  – welke klachten daarbij horen
  – hoe je met die aandoening moet leven

Misschien heb je nog andere vragen dan op deze pagina’s beantwoord worden. Vraag je behandelaar als je meer wilt weten, die kan het opzoeken.

Terug naar boven

Op internet vind je veel meer informatie over je medicijn maar deze is niet altijd betrouwbaar en soms echt verkeerd.
De informatie in de bijsluiter is wel betrouwbaar, maar vaak te uitgebreid en te moeilijk:

 • Er staat alleen waarvoor je medicijn officieel gebruikt wordt, maar misschien krijg jij het wel voor iets anders.
 • Er staan allerlei waarschuwingen die niet voor kinderen en jongeren zijn.
 • Er staan bijwerkingen die bijna nooit voorkomen.
 • Er worden woorden gebruikt die je misschien niet begrijpt.
Terug naar boven

Update en uitbreiding

Op dit moment vinden jongeren en ouders bij Begrijp je medicijn kennis over 10 veelgebruikte medicijnen: Citalopram, Clonidine, Escitalopram, Fluoxetine, Melatonine, Methylfenidaat, Oxazepam, Pipamperon, Quetiapine, Risperidon en Sertraline. Het Kenniscentrum voorziet deze informatie de komende tijd van een update, en zet de meest recente wetenschappelijke kennis over deze medicatie om in duidelijke taal voor jongeren.

Op initiatief van de Geneesmiddelencommissie breidt het Kenniscentrum Begrijp je medicijn daarnaast uit met uitleg over nog eens 10 middelen: Aripiprazol, Dexamfetamine, Atomoxetine, Guanfacine, Temazepam, Lorazepam, Promethazine, Haloperidol, Olanzapine en Lisdexamfetamine.

Daarnaast verrijkt het Kenniscentrum de medicatie-informatie met:

 • tips over hoe je het gesprek over medicatie met je behandelaar kan aangaan
 • het belang van bijsluiter-buddy (iemand die met jou meeleest)
 • advies over hoe je betrouwbare informatie over medicatie op internet vindt
 • praktische tips die je kunnen helpen bij medicijngebruik (bijvoorbeeld een wekker)
 • ervaringsverhalen

Voor en door jongeren, ouders en professionals

Het Kenniscentrum ontwikkelt Begrijp je medicijn samen met ouders en jongeren van de eigen Ervaringsraad en de Nationale Jeugdraad (NJR). Zij geven aan wat zij missen in bijsluiters, en welke ervaringen zij hebben met hun medicijnen en het gebruik hiervan. Jongeren en onafhankelijke kinder- en jeugdpsychiaters krijgen de nieuwe teksten en illustraties vooraf te zien, om te beoordelen of ze begrijpelijk, relevant en betrouwbaar zijn.

Begrijp je medicijn stelt kennis over medicijnen gratis en digitaal beschikbaar voor jongeren via Brainwiki.nl. Ouders en behandelaren vinden Begrijp je medicijn op deze website.

Planning van het project

Tijdens focusgroepen in juni en juli 2020 hebben jongeren en ouders meegedacht over de invulling van Begrijp je medicijn. In de tweede helft van 2020 doet het Kenniscentrum literatuuronderzoek ter ondersteuning van de update en/of uitbreiding van 21 medicijnen. De Geneesmiddelencommissie beoordeelt vervolgens de teksten op de juistheid en wetenschappelijke onderbouwing. Een illustrator gaat aan de slag met nieuwe visuele ondersteuning.

In de eerste helft van 2021 zullen jongeren evalueren om knelpunten aan het licht te brengen. Het Kenniscentrum vraagt bijvoorbeeld welke informatie zij nog missen en of de teksten goed te begrijpen zijn. De verwachting is dat het Kenniscentrum medio 2021 de update en uitbreiding van Begrijp je medicijn online zal presenteren.

Dit project wordt gefinancierd door Fonds SGS.

Dit project is afgerond

>> Download de flyer van Begrijp je medicijn

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.