Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Games [4Therapy]: meer therapietrouw

Jongere en moeder met een tablet op de bank

Games [4Therapy] (G4T) bestudeert op welke manieren digitaal spel en spelelementen een therapie kunnen verrijken. Ambitie is een efficiëntieslag: therapietrouw verhogen en meer inzicht voor cliënten, behandelaars en betrokkenen.

Jongere en moeder met een tablet op de bank

Hoe serious games bijdragen aan preventie en effectievere behandeling

Bij een aanzienlijk deel van jongeren in behandeling voor externaliserende problematiek blijken de beschikbare trajecten steeds moeizamer te gaan. Stijgende drop-out rates en afnemende therapietrouw komen vaker voor. Het Games [4Therapy] consortium werkt aan manieren om met digitaal spel en spelelementen de motivatie van jongeren in behandeling te verhogen. Behandelaars kunnen de motivatie van deze jongeren verhogen door meer eigentijdse middelen in te zetten, meer eigen regie te faciliteren en een intensievere ondersteuning. De inzet van spel en spelelementen creëert bij uitstek de mogelijkheid om in een veilige (digitale) omgeving over de eigen problemen te leren en er op te acteren, zowel tijdens als buiten de therapiesessie. Gedoseerd oplossingen vinden voor de eigen problematiek levert positieve feedback door het ervaren van eigen mogelijkheden en autonomie. Het is dan ook een logische stap om deze nieuwe media in de behandeling te integreren.

Doelstellingen van Games [4Therapy]

 • Ontwikkelen van een interactieve en uitdagende leer- en behandelomgeving voor jongeren met externaliserende psychische problematiek. Deze omgeving combineert de reguliere face-to-face-behandelmomenten met (digitale) spelprincipes en nieuwe technologieën.
 • Onderzoeken hoe behandelomgeving en communicatietechnologie bijdragen aan een betere motivatie van jongeren om actief met hun behandeling aan de slag te gaan en zo hun problematiek te verminderen.
 • Onderzoeken hoe de bovenstaande behandelomgeving en technologieën bijdragen aan het verhogen van therapietrouw en het terugbrengen van het aantal drop-outs.

Het project is mogelijk gemaakt door middel van een zogenoemde RAAK-subsidie.

Leden Games [4Therapy]-consortium

Het Games [4Therapy]-consortium bestaat uit:

 • Fontys Hogescholen, Lectoraat Serious Game Design
 • Hogeschool van Amsterdam, Design Research voor Games en Playful Interaction, Communicatie en Multimediadesign, Hogeschool van Amsterdam
 • Fontys Hogescholen, Lectoraat Mens en Technologie
 • Zuyd Hogescholen, Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën, Communicatie en Multimediadesign, Hogeschool van Amsterdam
 • Mondriaan
 • GGz Eindhoven
 • Dutch Game Garden DGG
 • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Stichting Alterius/de Buitenhof ALT
 • De Combinatie Jeugdzorg (Eindhoven)

Rol van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum is binnen het project verantwoordelijk voor:

 • opstellen van een overzicht van de ‘state-of-the-art’ op het gebied van e-health in de jeugd-ggz. Het Kenniscentrum bouwt zo voort op het succesvolle e-Boek uit 2013.
 • bijdragen aan het kenniscirculatieplan
 • opstellen van een programma van eisen

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.