Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Consultatie- & Adviesteam jeugd-ggz onder de loep

De regio Gooi en Vechtstreek is in 2014 gestart met een Consultatie- en Adviesteam jeugd-ggz, ter ondersteuning van huisartsenpraktijken in de regio. Een innovatief team, dat door haar multidisciplinaire karakter een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten en regio’s. In de praktijk zien gemeenten in deze regio de meerwaarde van de aanpak, maar heeft het ook echt de beoogde effecten? Komen kinderen sneller op de juiste plek? Wat vinden verwijzers en ouders van de werkwijze?

Het Consultatie- en Adviesteam bestaat uit jeugdartsen en een klinisch psycholoog, andere expertise (bijvoorbeeld van een kinder- en jeugdpsychiater) is op aanvraag inzetbaar. Het team biedt consultatie aan verwijzers en adviseert jeugdigen met (een vermoeden van) psychosociale problemen en/of hun ouders. Op deze manier levert het team sociaal-medische expertise aan ‘de voorkant’ en ondersteunt het huisartsen, de gemeentelijke toegangen tot jeugdzorg, overige verwijzers en scholen.

Op 1 juni 2016 startte een evaluatieonderzoek naar het Consultatie- en Advies team door het VUmc en de regio Gooi en Vechtstreek, vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid. Het Kenniscentrum denkt inhoudelijk mee over de onderzoeksopzet en -resultaten. Verder begeleidt het Kenniscentrum de uitvoering en analyse van online focusgroepen, waarin de mening van ouders, jongeren en zorgverleners wordt gevraagd over de werkwijze en kwaliteit van het Consultatie- en Adviesteam.

Een subsidie van ZonMw maakt het project mogelijk.

Eindrapportages onderzoek

In 2018 en 2019 verscheen in twee delen de eindrapportage van het onderzoek met de titel Expertise aan de voorkant: Evaluatie van een Consultatie en Adviesteam jeugd-GGZ in de Gooi en Vechtstreek.

>> Lees deel I van de eindrapportage (december 2018)

>> Lees deel II van de eindrapportage (juni 2019)

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.