Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019

Poster Jaarcongres 2019

Een schat aan kennis in nieuwe tijden

De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een schat aan betrouwbare kennis beschikbaar. Voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar vier jaar na de transitie blijft er in elke sector van de jeugdhulp veel onzekerheid over hoe het in de toekomst verder moet. Biedt onze kennis wel antwoorden op de maatschappelijke vragen die nu leven?

De vraag is of de wijze waarop we behandelen nog wel in deze tijd past. We zijn anders gaan denken over labelen, separeren, de rol van het gezin in de behandeling en wat we verstaan onder integrale jeugdhulp. Op diverse plekken zijn er stevige discussies. Hoe lossen we financiële tekorten en wachtlijsten op? Hoe zorgen we voor efficiënte jeugdhulp? Hoe gaan we om met kinderen die uitvallen en suïcide plegen? Welke kansen bieden nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve werkwijzen?

Op 1 oktober hebben we ons verdiept in de toekomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie, met het beste uit twee werelden.

Poster Jaarcongres 2019

Impressie van de dag

Think big!

Deelnemer Jaarcongres 2019

Interviews

Fotogalerij

Standhouders Jc19

Directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Ilse Tamrouti: “Iedereen is het erover eens dat zoals het nu loopt, niet de manier is. Niet alleen de documentaire Alicia heeft veel stof doen opwaaien maar ook het groeiende aantal suïcides baart zorgen en de jeugdhulp bereikt de kwetsbare gezinnen onvoldoende. Hoe het wel moet weet niemand precies. Ook is er geen eenduidige visie over de specifieke rol van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Diverse initiatieven zijn gestart om met elkaar te zoeken naar antwoorden.

Het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft bijgedragen aan de inhoudelijke discussie en mensen gevoed worden om die discussie daadwerkelijk goed te kunnen voeren. Wat zijn de laatste inzichten in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Van welke innovaties en goede voorbeelden kunnen we leren?”

Ilse Tamrouti: “Het gaat over de toekomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar we met zijn allen voor staan. Op dit moment gebeurt er veel en wordt er op alle plekken geëxperimenteerd. Om profijt te hebben van al deze ontwikkelingen moeten we kennis bij elkaar brengen. We hebben geleerd van elkaar en ervaringen gedeeld om beter te worden en de hulp aan kwetsbare kinderen te verbeteren.”

Terug naar boven

Schrijf u nu in!

Uw stand op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wilt u uw organisatie een prominente plek geven op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019? Netwerken met belangrijke spelers in de brede en specialistische jeugdhulp? Uw product of dienst tonen? U kunt uw plek aanvragen bij Nikwi Hoogland.

Meer informatie? Neem dan contact op met Nikwi Hoogland via n.hoogland@kenniscentrum-kjp.nl en 030 – 22 70 415.

Enkele feiten
Zwerfjongeren: Er zijn in Nederland zo’n 12.400 zwerfjongeren. Vrijwel allemaal hebben zij te maken met complexe, meervoudige problematiek. Ruim 40% van de zwerfjongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen: het meest voorkomend zijn ADHD, bipolaire stoornis, borderline en schizofrenie. Daarnaast hebben zij ook vaak depressieve klachten en agressieproblemen (Factsheet zwerfjongeren Movisie/SZN, 2014).

Migrantenkinderen: Kinderen met een niet-westerse achtergrond blijken slecht aansluiting te kunnen vinden bij de kinder- en jeugdpsychiatrie: ongeveer de helft van het aantal kinderen dat verwacht zou worden op basis van prevalentiecijfers krijgt hulp. Blijkbaar zorgen cultuurverschillen ervoor dat zij niet in behandeling komen. En als dat wel het geval is, zijn er vaak aanpassingen nodig in diagnostiek en behandeling, om de cultuurkloof tussen patiënt en hulpverlener te overbruggen (Boon et al, 2017).

Jongeren met een LVB: Naar schatting zijn er in Nederland zo’n 440.000 kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Bij ruim 250.000 van hen is sprake van bijkomende problematiek, vaak gedragsstoornissen (45%) of depressie (22%). In verhouding tot dit grote getal komt slechts een klein aantal in beeld bij de zorg en het onderwijs. (www.kenniscentrum-kjp.nl)

Thuiszitters: In Nederland is het recht op onderwijs geborgd in wet- en regelgeving, onder meer in de leerplichtwet en de wet passend onderwijs. Toch zitten jaarlijks vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Over het algemeen gaat het om kwetsbare jongeren, om complexe problemen en om een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg (www.reikthuiszittersdehand.nl).

Accreditatie
Het Kenniscentrum vraagt accreditatie aan bij:

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist NIP (K&J/OG)
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
LV POH-GGZ
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1)
AJN Jeugdartsen Nederland
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK)

De openheid die een behandelaar geeft, helpt mij ook om open te zijn.

Elize, jongere met ervaringskennis

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij:

 • FGzPt: 8 punten
 • NIP/NVO: in behandeling
 • VGCt: in behandeling
 • VVAK: 6 punten
 • LV POH-GGZ: 6 punten
 • VSR: 6 punten
 • SKJ: 6 punten
 • V&V: in behandeling
 • ABAN: 4 punten (hier vallen de volgende wetenschappelijke verenigingen onder: NVK/NVvP/ABC/AJN)
Terug naar boven
Reguliere deelname congres € 345
Deelname leden Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie & NVvP € 295

 

De genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Terug naar boven

Dagvoorzitter en keynote sprekers

Dagvoorzitter Arne Popma

Prof. dr. Arne Popma

Arne Popma: “De schatkist die we dit jaar samen mogen openen tijdens het Jaarcongres is rijker gevuld dan ooit tevoren. Nieuwe inzichten uit fundamenteel en praktijkonderzoek vinden hun weg naar kinder- en jeugdpsychiaters in heel Nederland. Jongeren en ouders worden meer dan ooit écht betrokken bij de vraag hoe we elke dag weer een beetje betere zorg kunnen bieden.

Op beleidsmatig niveau worden we zelfs uitdrukkelijk uitgenodigd. We moeten ons verhaal dus goed op orde hebben, én ons blijven verzetten tegen alles wat preventie en behandeling van kinderpsychiatrische problematiek in de weg staat. Samen hebben we echt een schat aan kennis; nu nog de schatkist openen voor iedereen.”

Arne Popma is kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule, hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc en hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Universiteit Leiden.

Manon Hillegers

Prof. dr. Manon Hillegers

Manon Hillegers spreekt in haar keynote sessie over de experience sampling method: jongeren krijgen meerdere keren per dag een vragenlijstje op hun telefoon, om bijvoorbeeld hun activiteiten, sociale interacties, locatie, emoties en gedrag in kaart te brengen. Deze zelfrapportage geeft zicht op hun mentale processen tijdens het leven van alledag.

Behandelaars zien beter wat de stemming van de jongere in hun spreekkamer beïnvloedt, en kunnen daardoor een gepersonaliseerde behandeling aanbieden. Maar de metingen zijn ook interessant om grote groepen met elkaar vergelijken. Welke angst- en stemmingsvariaties behoren nog tot de puberteit, en wat zijn aanwijzingen voor de ontwikkeling van een affectieve stoornis?

Manon Hillegers is kinder- en jeugdpsychiater en afdelingshoofd Kinderpsychiatrie in het Erasmus MC-Sophia.

Samen hebben we echt een schat aan kennis; nu nog de schatkist openen voor iedereen.

Dagvoorzitter Arne Popma
Robert Vermeiren

Prof. dr. Robert Vermeiren

Robert Vermeiren gaat in zijn keynote sessie in gesprek met jongeren met ervaringskennis. Hoe denken zij over e-health? Kunnen zij professionals helpen bij het ‘implementatiedilemma’? Aan de ene kant zijn velen enthousiast over nieuwe technologieën, maar tegelijkertijd blijft de inzet ervan beperkt. Uit oriënterende gesprekken met jongeren blijkt dat hun opinies erg wisselen. Terwijl sommigen enthousiast zijn, verkiezen anderen het directe persoonlijke contact.

Robert Vermeiren is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg van Curium-LUMC.

Bram Orobio de Castro

Prof. dr. Bram Orobio de Castro

Bram Orobio de Castro spreekt in zijn keynote sessie samen met dr. Peter Deschamps over de ‘oude waarden die voorbij zijn’ in het vak psychiatrie. Classificatie, psychofarmaca of de verworpen hypothese van een enkel gen als oorzaak voor psychische stoornissen bleken niet te leiden tot een betere behandeling. Hoe kunnen nieuwe manieren om met patiëntgegevens om te gaan leiden tot een nieuwe rol voor de professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Bram Orobio de Castro is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Peter Deschamps is kinder- en jeugdpsychiater en medisch hoofd van de Zorglijn Ontwikkelingsstoornissen in het UMC Utrecht Hersencentrum.

>> Download de presentatie van deze sessie

Hoe denken jongeren over e-health en nieuwe technologieën in de zorg?

Robert Vermeiren

Hoe leiden nieuwe manieren om met patiëntgegevens om te gaan tot een nieuwe rol voor professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Bram Orobio de Castro
Standhouders Jc19

Met het openbaar vervoer

Via station Bussum-Zuid: Vanaf dit station is het 15 minuten lopen naar Spant!. Volg vanaf het station de rode tegels naar Spant!. U kunt ook bus 109 richting Hilversum nemen. Stap uit bij de halte Dr. A. Kuyperlaan. Spant! ligt op 3 minuten loopafstand.

Via station Naarden-Bussum: Neem bus 109 richting Hilversum. Stap uit bij de halte Dr. A. Kuyperlaan. Spant! ligt op 3 minuten loopafstand.

Met de auto

Vanuit Amsterdam (A1) / Almere (A6):

 • Houd bij knooppunt Muiderberg de A1 richting Amersfoort aan.
 • Neem afslag 7-Bussum/Naarden.
 • Sla linksaf naar de Amersfoortsestraatweg.
 • Neem de eerste afslag rechts om op de Amersfoortsestraatweg te blijven.
 • Neem op de ‘ovatonde’ de derde afslag en rijd door op de Amersfoortsestraatweg.
 • Sla na 1 km rechtsaf naar de Ceintuurbaan.
 • Neem op de tweede rotonde de eerste afslag, de Doctor Abraham Kuyperlaan.
 • Spant! bevindt zich na 50 meter aan uw rechterhand.

Vanuit Amersfoort (A1) / Utrecht (A27):

 • Houd bij knooppunt Eemnes de A1 richting Amsterdam aan.
 • Neem afrit 7-Bussum.
 • Neem een flauwe bocht naar links naar de Amersfoortsestraatweg.
 • Neem op de ‘ovatonde’ de derde afslag en rijd door op de Amersfoortsestraatweg.
 • Sla na 1 km rechtsaf naar de Ceintuurbaan.
 • Neem op de tweede rotonde de eerste afslag, de Doctor Abraham Kuyperlaan.
 • Spant! bevindt zich na 50 meter aan uw rechterhand.

>> Route plannen met Google Maps

Terug naar boven

Meer informatie

Voor vragen over het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychatrie kunt u contact opnemen met info@kenniscentrum-kjp.nl.

Annuleringsvoorwaarden en AVG

>> Download de gebruikersovereenkomst met informatie over annulering en privacy

Schrijf u nu in!

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Reserveer nu uw plaats!

Sponsoren Jaarcongres 2019

Schrijf u nu in!

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Reserveer nu uw plaats!

  Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten