Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Een ouder met een kwetsbaarheid

Kleuter en moeder op het strand

Wanneer je als ouder een kwetsbaarheid hebt kan het soms best lastig zijn om altijd goed voor je kind(eren) te zorgen. Je hebt bijvoorbeeld autisme, psychische problemen of een verslaving. Je kunt misschien wat extra hulp gebruiken bij de opvoeding. Naast goede hulp voor jezelf, is ook extra aandacht nodig voor je kind.

Kleuter en moeder op het strand

Elke ouder kan te maken krijgen met psychische problemen of een verslaving. Naast goede hulp zoeken voor jezelf, is ook ondersteuning voor je kind belangrijk. Het kan zijn dat je niet veel bijzonders merkt aan je kind. Toch hebben kinderen vaak veel door en nemen bijvoorbeeld huishoudelijke taken over of luisteren naar de zorgen binnen het gezin. Dit hoeft niet erg te zijn, maar het mag de ontwikkeling van je kind niet in de weg staan. Het helpt vaak voor kinderen om een luisterend oor te hebben, bijvoorbeeld van jou en/of andere belangrijke personen in de omgeving. Diegene kan vragen beantwoorden die je kind heeft, en geeft hem ruimte om zijn eigen dingen te kunnen blijven doen, zoals spelen, sporten, vriendjes, naar school gaan en huiswerk maken. Het Trimbos-instituut legt uit hoe je signalen kunt opvangen bij je kind die op problemen kunnen wijzen.

Meer over kinderen van ouders met een psychisch probleem of een verslaving

Beeldverhaal en animatie over ouders met een psychisch probleem – KOPP

Beeldverhaal en animatie over ouders met een verslaving – KOV

Informatiekaarten Trimbos-instituut
Deze kaarten kunnen je helpen bij het aangaan van een gesprek met je kind over je kwetsbaarheid. Je vind hier informatiekaarten over:

Dossier KOPP/KOV Trimbos-instituut
Wat kunt u doen als ouder? Tips voor ouders: Luister naar je kind, vertel wat er aan de hand is, kijk naar je kind, en meer.

Richtlijn jeugdhulp KOPP/KOV: informatie voor ouders.
Jeugdhulpverleners kijken samen met jou wat ze voor jou en je kind kunnen doen.

KopOpOuders
Voor alle ouders en hun partners die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving.

GGZ Standaard KOPP/KOV
Deze kwaliteitsstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Deze zorgstandaard is bedoeld voor professionals, patiënten en hun naasten en toont de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Niet alleen op het gebied van medicatie en behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg.

Terug naar boven

Wegwijs in de zorg

Als je jeugdzorg voor je kind nodig hebt, komt er een hoop op je af. Op de pagina Wegwijs in de zorglees je antwoorden op veelgestelde vragen van ouders over het zoeken naar passende hulp voor hun kind.

Destigmatisering

Elk kind verdient het om erbij te horen en mee te doen in de samenleving. Wat kun je als ouder doen om de impact van stigma zoveel mogelijk tegen te gaan? Naar tips en adviezen voor ouders

Mijn kind krijgt medicatie

De behandelaar van je kind heeft medicatie geadviseerd of voorgeschreven. Begrijp je medicijn beantwoordt vragen die veel kinderen, jongeren en ouders hebben over medicijnen bij psychische problemen. Denk aan vragen als ‘kan mijn kind zomaar stoppen met dit medicijn?’ en ‘is het verslavend?’. Naar Begrijp je medicijn

Mijn kind wordt 18 jaar

Wanneer je kind hulp krijgt voor psychische problemen en 18 jaar wordt, verandert er een aantal belangrijke dingen. Het is goed om je als ouder, samen met je kind en zijn behandelaar, voor te bereiden op deze overgang. Op de pagina ‘Als je kind volwassen wordt’ vind je informatie over deze veranderingen en voorbereidingen.

Het Kenniscentrum heeft deze informatie geschreven met experts en ervaringsdeskundigen. Samen houden we deze tekst steeds actueel. Bijvoorbeeld op basis van het laatste onderzoek naar angst bij kinderen en jongeren.