Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Advies van jongeren aan professionals: erken de grenzen van je expertise

Jongeren praten koffie

“Gebruik het woord ‘complex’ niet als het gaat om meervoudige psychische problemen”, zeggen jongeren uit het jongerenpanel van de Vraagbaak, het jongerenpanel van het Kenniscentrum en de NJR. Achtentwintig jongeren beantwoordden vragen over psychische klachten op meerdere leefgebieden. De nieuwste infographic van jongerenpanel de Vraagbaak geeft hier inzicht in. Op welke levensgebieden ervaren deelnemers invloed van hun klachten, en voor welke gebieden krijgen zij hulp?

Vragen

De nieuwste infographic van jongerenpanel de Vraagbaak geeft hier inzicht in de beleving van de jongeren van hulp die ze ontvangen. Enkele vragen die de infographic beantwoordt:

  • Wat vinden jongeren van de term ‘complexe problemen’?
  • Hoe kunnen zorgverleners de zorg voor jongeren met psychische klachten op meerdere levensgebieden verbeteren?
  • Op welke levensgebieden ervaren de deelnemers een invloed van psychische klachten en voor welke gebieden krijgen zij hulp?

Vermijd de term ‘complexe problemen’

Elf van de achtentwintig jongeren vindt complexe problemen geen goede term.
“Het woord ‘complex’ kan suggereren dat de jongere zelf complex en moeilijk is, en dat behandelaren diegene niet graag willen behandelen”, aldus een jongere.

Versterk je werk met het advies van jongeren

Slechts vijf van de achtentwintig jongeren krijgt hulp op alle leefgebieden waar zij klachten ervaren. Meer resultaten vind je in de infographic.

Op welke leefgebieden hebben de psychische klachten invloed?

Psychische klachten hebben vaak invloed op meerdere levensgebieden, zoals op het functioneren op school, met vrienden en thuis. De invloed ervan kan langdurig en groot zijn.

Drie tips voor professionals

Hoe betrek je jongeren zo goed mogelijk bij de behandeling?

  1. Zoek naar de achterliggende oorzaak: maak een overzicht van klachten en samenhang om tot de kern te komen.
  2. Besteed aandacht aan het totaal van psychische klachten. Zie het totaalplaatje in plaats van alleen te focussen op één aspect.
  3. Erken de grenzen van je expertise en schakel zo nodig andere hulp in. Als je ziet dat de jongere bijvoorbeeld in financiële problemen zit, verwijs de jongere door naar passende hulp

Welke hulp krijgen jongeren?

Uit de infographic blijkt dat er een discrepantie is tussen de hulp die jongeren krijgen en de hulp die ze nodig hebben. Op financieel gebied zouden jongeren bijvoorbeeld meer hulp willen ontvangen.

Over de Vraagbaak

De Vraagbaak is een jongerenpanel waar jongeren op een laagdrempelige manier en anoniem hun mening en ideeën kunnen delen. De resultaten van de peilingen worden verwerkt in infographics, die een beeld geven van hoe jongeren een bepaald thema ervaren. Meer over de Vraagbaak.

Tags