Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Beeldverhalen over veelvoorkomende psychische problemen in het Nederlands

Beeldverhalen gebruiken

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex. Zeker als je als jongere laaggeletterd bent, of bijvoorbeeld als vluchteling nieuw in Nederland. Zo kunnen psychische problemen onopgemerkt blijven. Daarom zijn er nu beeldverhalen en animaties over veelvoorkomende psychische problemen.

Beeldverhalen gebruiken

Beeldverhaal en animatie over ADHD

Beeldverhaal en animatie over depressie

Beeldverhaal en animatie over autisme

Beeldverhaal en animatie over gedragsstoornissen

Beeldverhaal en animatie over trauma

Beeldverhalen en animaties over kinderen van ouders met een psychisch probleem - KOPP

Beeldverhalen en animaties over kinderen van ouders met een verslaving - KOV

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkte samen met Pharos en Levvel aan deze beeldverhalen en animaties. Speciale dank gaat uit naar de financierende partijen Stichting Kinderpostzegels, Stichting Steunfonds Pro Juventute en Stichting Hulp aan kinderen in gezinsverpleging.

Meer weten over de beeldverhalen?

Neem contact op met Charlotte van ‘t Spijker via c.vantspijker@kenniscentrum-kjp.nl.

Charlotte van 't Spijker