Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Beeldverhalen over veelvoorkomende psychische problemen

Beeldverhalen gebruiken

Hier vind je beeldverhalen en animaties over veelvoorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen, trauma en over kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving. Huisartsenpraktijken, wijkteams, scholen en de jeugdhulp kunnen deze betrouwbare, toegankelijke informatie inzetten als psychoeducatief middel in meerdere talen bij een vermoeden van psychische problemen.

Beeldverhalen gebruiken

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex. Zeker als je als jongere laaggeletterd bent, of bijvoorbeeld als vluchteling nieuw in Nederland. Zo kunnen psychische problemen onopgemerkt blijven. De Beeldverhalen sluiten aan bij de leefwereld van de doelgroep, met herkenbare elementen in de omgeving en de personages. De hoofdpersoon van ieder beeldverhaal leert van iets wat hij of zij gaandeweg meemaakt.

Van de Beeldverhalen zijn inmiddels ook animaties verschenen, in meerdere talen: Nederlands, Arabisch, Turks, Pools, Oekraïens, Russisch en Tigrinya. Zo kunnen laaggeletterde ouders en jongeren de Beeldverhalen ook beluisteren.

Op deze pagina

    Array

Beeldverhalen en animaties over ADHD

Beeldverhalen en animaties over depressie

Beeldverhalen en animaties over autisme

Beeldverhalen en animaties over gedragsstoornissen

Beeldverhalen en animaties over trauma

Beeldverhalen en animaties over kinderen van ouders met een psychisch probleem - KOPP

Beeldverhalen en animaties over kinderen van ouders met een verslaving - KOV

Gezondheidsinformatie vaak te complex

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond hebben even vaak (of zelfs vaker) psychische problemen als andere jongeren. Toch krijgen zij minder vaak de zorg die zij nodig hebben. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat zij gezondheidsinformatie niet goed begrijpen en verkrijgen.

Voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen speelt dit waarschijnlijk nog sterker. Een deel van hen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen, begrijpen en toe te passen. Zij beheersen de taal vaak onvoldoende om complexe informatie over gezondheid, ziekte en zorg te begrijpen. Daarnaast kennen ze de weg door het Nederlandse zorgsysteem onvoldoende.

Dit is des te schrijnender doordat zij door hun levensomstandigheden juist een grotere kans lopen op psychische problemen. Denk aan de blootstelling aan traumatische gebeurtenissen voorafgaand aan en tijdens hun vlucht, en aan de vaak stressvolle omstandigheden tijdens de asielaanvraag.

Juist voor hen zijn de beeldverhalen en animaties een toegankelijke manier om meer te weten te komen over psychische problemen.

Direct toepasbaar in de hulpverlenerspraktijk

Huisartsenpraktijken, wijkteams, scholen en de jeugdhulp kunnen de beeldverhalen en animaties gebruiken. Bijvoorbeeld als een zorgverlener het vermoeden heeft dat bij een jongere psychische problematiek speelt. De beeldverhalen zijn ook geschikt voor ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden of een beperkte beheersing van de Nederlandse taal.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkte samen met Pharos en Levvel aan deze beeldverhalen en animaties. Speciale dank gaat uit naar de financierende partijen Stichting Kinderpostzegels, Stichting Steunfonds Pro Juventute en Stichting Hulp aan kinderen in gezinsverpleging.

Meer weten over de beeldverhalen?

Neem contact op met Charlotte van ‘t Spijker via c.vantspijker@kenniscentrum-kjp.nl.

Charlotte van 't Spijker