Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

The world is a scary place? Investigating Treatments and Assessment for Children

Cover World Scary Place

Dit promotieonderzoek stelt de effectiviteit van de behandelmethoden TF-CBT en EMDR vast, en vergelijkt beide behandelmethoden met elkaar.

Dagelijks maken veel kinderen en jongeren ingrijpende gebeurtenissen mee. Dit kunnen eenmalige gebeurtenissen zijn, zoals een ongeluk met een auto of een brand, maar ook langdurige traumatische ervaringen zoals (huiselijk) geweld of (seksueel) misbruik. Amerikaanse en Europese studies tonen aan dat 14-67% van de kinderen ten minste één potentiële traumatische gebeurtenis hebben beleefd voordat zij de volwassen leeftijd bereiken (Alisic, van der Schoot, van Ginkel, & Kleber, 2008; Copeland, Keeler, Angold, & Costello, 2007). De meerderheid van deze kinderen ervaart geen negatieve langdurige gevolgen van deze gebeurtenis. Er is echter een kleine groep kinderen (0.5-3%) die een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) ontwikkelt. Daarnaast lijdt 13.4% aan enkele PTSS symptomen (Copeland e.a., 2007; Perkonigg, Kessler, Storz, & Wittchen, 2000). Een PTSS kenmerkt zich volgens de DSM-IV-TR criteria door herbeleving, vermijding en afstomping en verhoogde prikkelbaarheid (American Psychiatric Association [APA], 2000; zie Box 1 voor een voorbeeld).

Cover World Scary Place

Auteur: Julia Diehle
Uitgever: GVO Drukkers
Jaar van publicatie: 2014
ISBN: 978-90-6464-801-4

Auteur: Julia Diehle
Uitgever: GVO Drukkers
Jaar van publicatie: 2014
ISBN: 978-90-6464-801-4