Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Who and What Works in Natural Mentoring

Jim Aanpak Who And What Works In Natural Mentoring Proefschrift Levi Van Dam Uva 2018

Het proefschrift Who and What Works in Natural Mentoring gaat over het onderzoek naar de JIM-aanpak, waarbij een volwassene uit de directe omgeving van een jongere (12-23) als mentor optreedt. 

Levi van Dam ontwikkelde en deed onderzoek naar de JIM-aanpak, een samenwerking met informele mentoren uit het netwerk van jongeren. De resultaten wijzen erop dat het betrekken van belangrijke volwassenen naast de ouders, uithuisplaatsing kan helpen voorkomen bij jongeren met complexe problematiek.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ondersteunde het onderzoek, dat is uitgevoerd bij de zorgorganisaties Youké, Reinaerde, Amerpoort, Victas, Jellinek en Altrecht.

‘Om jongeren met complexe problematiek succesvol te kunnen behandelen, moet de leefomgeving het uitgangspunt zijn en dient er te worden samengewerkt met het sociaal netwerk,’

Levi van Dam, onderzoeker JIM-aanpak

JIM-aanpak

Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) kan een oom, tante of buurman zijn, in wie de jongere vertrouwen heeft en die de ouders als ondersteunend ervaren. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals. Deze benadering past goed bij de internationale tendens om binnen de jeugdhulp beter gebruik te maken van de kracht van het eigen netwerk.

Van Dam over het onderzoek naar de JIM-aanpak: ‘De resultaten van mijn onderzoek laten zien dat samenwerking met informele mentoren uithuisplaatsing kan voorkomen bij jongeren met complexe problematiek. Dat is pure winst, omdat we hiermee een alternatief bieden voor een ingrijpende en kostbare maatregel. Tegelijkertijd weten we nog onvoldoende voor welke jongeren dit werkt en hoe duurzaam de effecten zijn’,

Auteur en promotoren

Dhr. L. van Dam: Who and what works in natural mentoring? Promotor is prof. dr. G. J. J. M. Stams. Co-promotoren zijn dr. I. B. Wissink en dr. M. Zwaanswijk.

Jim Aanpak Who And What Works In Natural Mentoring Proefschrift Levi Van Dam Uva 2018

Auteur: Levi van Dam
Uitgever: Universiteit van Amsterdam
Jaar van publicatie: 2018

Auteur: Levi van Dam
Uitgever: Universiteit van Amsterdam
Jaar van publicatie: 2018