Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Treating young children’s disruptive behavior problems: dissemination of an evidence-based parent management training program in the Netherlands

Cover Treating Young Childrens

De studies in dit proefschrift geven meer inzicht in behandeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen in de klinische praktijk.

Vroege interventie is van belang om negatieve gevolgen van gedragsproblemen bij jongen kinderen op de ontwikkeling te voorkomen. Oudertrainingen worden beschouwd als de meest effectieve vorm van interventie om gedragsproblemen bij jonge kinderen te verminderen.

Parent-Child Interaction Therapy is een oudertraining gericht op jonge kinderen met gedragsproblemen waarbij ouder en kind samen in behandeling gaan. Deze interventie is ontwikkeld in de Verenigde Staten en nu geïmplementeerd in de Nederlandse klinische praktijk.

De resultaten van het huidige onderzoek laten zien dat PCIT effectief is om gedragsproblemen van kinderen te verminderen, opvoedingsstress bij ouders te verminderen en hun opvoedingsvaardigheden te vergroten. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat de meetinstrumenten die bij PCIT gebruikt worden betrouwbaar en valide zijn in de Nederlandse situatie. Tevens wordt door de therapeut het trainingsmodel en de uitvoering van PCIT als positief ervaren. Wel bleek dat er een aanzienlijk percentage van de gezinnen PCIT vroegtijdig afbrak. Het is dan ook belangrijk om nog meer tegemoet te komen een de specifieke behoeften van gezinnen die een verhoogd risico hebben om vroegtijdig uit te vallen, zodat de effectiviteit van oudertrainingen hiermee in de toekomst vergroot kan worden.

Cover Treating Young Childrens

Auteur: Mariëlle Abrahamse
Uitgever: Ridderprint
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978-94-6299-211-5

Auteur: Mariëlle Abrahamse
Uitgever: Ridderprint
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978-94-6299-211-5