Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Mental health problems and juvenile sexual offending behavior

Cover Mental Health Problems Juvenile

Het doel van dit proefschrift was om de kennis over jeugdige zedendeliquenten en hun psychische problemen te vergroten.

Zedendelicten vormen een groot maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen voor zowel het slachtoffer als voor de dader. Hoewel de meeste zedendelicten worden gepleegd door volwassenen, is een aanzienlijk deel van de daders minderjarig. Cijfers uit de Verenigde Staten tonen aan dat ongeveer 20% van alle verkrachtingen en 30 tot 50% van alle gevallen van misbruik van (jonge) kinderen wordt gepleegd door adolescenten. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ongeveer 16% van alle geregistreerde verdachten van een zedendelict in Nederland minderjarig.

Vergeleken met wat we al weten over de achtergrondkenmerken van volwassen zedendelinquenten, is onze kennis over jeugdige zedendelinquenten tot op heden beperkt. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat veel jeugdige zedendaders psychische problemen hebben, beduidend vaker dan hun leeftijdgenoten in de algemene bevolking. De aard en omvang van deze problemen evenals de relatie met seksueel grensoverschrijdend gedrag is nog altijd niet duidelijk. Het doel van dit proefschrift was om onze kennis hierover te vergroten. Deze kennis moet bijdragen aan (de ontwikkeling van) behandelingen die aansluiten op de noden van deze specifieke groep delinquenten en daarmee zou (zeden)recidive kunnen worden voorkomen. Hieronder worden eerst de resultaten van dit proefschrift per hoofdstuk besproken, waarna een meer algemene discussie van deze resultaten volgt.

Cover Mental Health Problems Juvenile

Auteur: Cyril Boonmann
Uitgever: Vrije Universiteit
Jaar van publicatie: 2015

Auteur: Cyril Boonmann
Uitgever: Vrije Universiteit
Jaar van publicatie: 2015