Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Mental Health in Ethnic Minority Youth: Prevalence – Risk and Protective Factors – Identification

Cover Mental Health Ethnic Minority

Dit proefschrift beschrijft het voorkomen van ernstige psychische problemen en latere psychotische stoornissen bij jongeren met een migratieachtergrond.

De psychische gezondheid van jeugd met een migrantenachtergrond

Tweede generatie migrantenjeugd (kinderen en jongeren waarvan minimaal één ouder in het buitenland is geboren), hebben meer gedragsproblemen en psychotische ervaringen, en minder emotionele problemen in vergelijking met Nederlandse jeugd. Hiermee lopen zij niet alleen een risico op maatschappelijke uitval, maar ook op het ontwikkelen van ernstige psychiatrische aandoeningen op latere leeftijd, zoals een psychotische stoornis.

Wereldwijd worden er verschillen gevonden in de psychische gezondheid tussen groepen met verschillende migrantenachtergronden. Bepaalde groepen hebben een verhoogd risico op maatschappelijke problematiek en ernstige psychiatrische stoornissen, terwijl sommige van deze groepen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) minder goed bereikt.

De psychische gezondheid van tweede generatie migrantenjeugd in Nederland wordt meer gekenmerkt door gedragsproblemen en psychotische ervaringen, en minder door emotionele problemen in vergelijking met Nederlandse jeugd. Hiermee lopen ze niet alleen een risico op maatschappelijke uitval, maar ook op het ontwikkelen van ernstige psychiatrische stoornissen op latere leeftijd, zoals een psychotische stoornis.

Om psychische en maatschappelijke problemen bij deze groep te voorkomen en behandelen, zouden de huidige programma’s aangepast moeten worden aan de specifieke behoeften van de groep. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door scholen beter te betrekken als toegangspoort voor zorg. Zorg zou ook aandacht moeten besteden aan het opgroeien in twee culturen in een minderheidspositie aangezien dat een belangrijk risicofactor bleek voor psychische problemen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 1.500 kinderen en jongeren van verschillende etniciteiten, en hun leerkrachten. Kinderen waren afkomstig uit verschillende basis- en middelbare scholen in Nederland. Psychische stoornissen bleken relatief eenvoudig op te sporen door korte vragenlijsten af te nemen bij het kind zelf en de leerkracht op school. Bij een deel van de Marokkaans-Nederlandse jeugdigen en hun moeders zijn vervolgens nog aanvullende vragenlijsten, testen en interviews afgenomen.

Cover Mental Health Ethnic Minority

Auteur: Marcia Adriaanse
Uitgever: Ipskamp B.V.
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978 94 6259 814 0

Auteur: Marcia Adriaanse
Uitgever: Ipskamp B.V.
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978 94 6259 814 0