Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Master Your Mood: Online depression treatment for adolescents and young adults: effectiveness, mechanisms of change and language use as psychological marker

Cover Master Your Mood

Dit proefschrift ondersteunt de vroegsignalering van depressie en draagt bij aan kennisopbouw over werkingsmechanismen van depressie-interventies.

Depressie is een veel voorkomende stoornis die een grote ziektelast met zich meebrengt voor individu en maatschappij. Voor het terugdringen van deze ziektelast, is het tijdig bereiken, signaleren en helpen van jongeren met depressieklachten van belang. Vroegtijdige herkenning van een eerste episode van depressie (die doorgaans ontstaat in de adolescentie en jongvolwassenheid) leidt tot betere uitkomsten en tijdig interveniëren met geïndiceerde preventie blijkt kosten-effectief. De belemmeringen in het bereik van jongeren met depressieklachten en in het signaleren door eerste lijnsprofesionals van met name subklinische tot matige depressie bij deze doelgroep komen aan de orde. Wat betreft de hulp voor jonge mensen met depressiekrachten, wordt het gebrek aan gerandomiseerde trials naar online depressie-interventies voor jongeren geadresseerd, evenals het gebrek aan inzicht in het werkingsmechanisme van depressie-interventies en in veranderingsprocessen bij cliënten. Vervolgens wordt ingegaan op Grip Op Je DIP (GOJD), een online groepscursus voor jongeren met depressieklachten. De mogelijkheden die een dergelijke interventie biedt voor het tijdig bereiken, signaleren en helpen van deze doelgroep worden uiteengezet. Tot slot wordt het doel van de studie gepresenteerd: evalueren van de effectiviteit van GOJD en onderzoeken van mogelijke circulariteit in veranderingsprocessen bij de cursisten en van hun taalgebruik als psychologische marker, ten einde vroegsignalering van depressie te ondersteunen en bij te dragen aan kennisopbouw over werkingsmechanismen van depressie-interventies.

Cover Master Your Mood

Auteur: Rianne van der Zanden
Uitgever: VU University Press
Jaar van publicatie: 2014

Auteur: Rianne van der Zanden
Uitgever: VU University Press
Jaar van publicatie: 2014