Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Inequalities in health, to be continued? A life-course perspective on socio-economic inequalities in health

Cover Inequalities Health Continued

Dit proefschrift behandelt het belang van een levensloopperspectief bij gezondheidsverschillen tussen mensen in verschillende sociaal-economische klassen.

In hoofdstuk 1 wordt een conceptueel model gepresenteerd, waarin de invloed van omstandigheden in de jeugd en van zgn. selectieprocessen wordt behandeld. Het conceptuele model is in dit proefschrift onderzocht met behulp van empirische gegevens. Het is gebaseerd op een theoretisch kader dat geschetst wordt in hoofdstuk 2.1. Hierin wordt een overzicht gegeven van mogelijke verklaringen die worden gegeven voor het ontstaan van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Volgens de internationale literatuur spelen zowel selectieprocessen (gezondheid beïnvloedt sociaaleconomische positie) als causatieprocessen (sociaal-economische positie beïnvloedt gezondheid) een rol in de verklaring van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Cover Inequalities Health Continued

Auteur: Hendrike van de Mheen
Uitgever: Ponsen & Looijen
Jaar van publicatie: 1998
ISBN: 90-9011678-8

Auteur: Hendrike van de Mheen
Uitgever: Ponsen & Looijen
Jaar van publicatie: 1998
ISBN: 90-9011678-8