Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

The impact of destructive parental conflicts on children and their families: the role of parental availability, mother child emotion dialogues, and forgiveness

Cover Impact Destructive Parental Conflicts

Dit proefschrift behandelt de invloed van bemiddeling op ouderlijk conflict, ouderfunctioneren, de ouder-kindrelatie en het welzijn van kinderen.

Specifiek, ouders die meer psychopathologie melden in blootgestelde IPV gezinnen zijn over het algemeen minder psychologisch beschikbaar, wat op zijn beurt weer verband houdt met meer zelfgerapporteerde symptomen door kinderen. Ook in IPV-families zijn moeder-kind-dyades te zien lagere kwaliteit in emotiedialogen dan dyades die niet zijn blootgesteld aan IPV.

Dit proefschrift geeft ook inzicht in hoe ouders’ perceptie van sociale netwerkafkeuring van de co-ouderschap relatie is gerelateerd aan een lagere neiging om elkaar te vergeven, wat op zijn beurt te maken heeft met meer conflicten tussen ouders in gescheiden en in HCD-families. Hoewel blootstelling aan destructieve conflicten uitdagend genoeg is voor kinderen, is blootstelling aan destructieve ouderconflicten misschien nog moeilijker, vanwege de negatieve impact die conflicten hebben op opvoedgedrag en op de kwaliteit van ouder-kindrelaties.

Cover Impact Destructive Parental Conflicts

Auteur: Margreet Visser
Uitgever: Optima Grafische Communicatie
Jaar van publicatie: 2016
ISBN: 978-94-6169-849-0

Auteur: Margreet Visser
Uitgever: Optima Grafische Communicatie
Jaar van publicatie: 2016
ISBN: 978-94-6169-849-0