Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Early Detection of Emotional and Behavioural Problems in Preschool Children: The use of the Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment in preventive child health care

Cover Early Detection Emotional Behavioural

Het doel van dit proefschrift was het evalueren van de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse versie van de BITSEA voor 2-jarige kinderen.

De prevalentie van psychosociale problemen is al relatief hoog bij peuters. De prevalentiecijfers in onderzoeken verschillen van elkaar, dit komt doordat verschillende meetmethodes zijn gebruikt. In Nederland scoort 5-10% van de peuters in de klinische range op een vragenlijst die psychosociale problemen meet. ‘Psychosociale problemen’ is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan problemen. Deze problemen worden vaak opgedeeld in twee categorieën; externaliserende en internaliserende problemen.

• Externaliserende problemen omvatten problemen zoals agressief gedrag of hyperactiviteit.
• Internaliserende problemen omvatten problemen zoals angst, depressie of teruggetrokkenheid.

Er wordt geadviseerd om psychosociale problemen te signaleren op een jonge leeftijd en dit te laten opvolgen door passende zorg. Het meten, vroeg signaleren en behandelen van psychosociale problemen op jonge leeftijd is belangrijk omdat dit kan bijdragen aan een vermindering van problemen en een toename van competenties op latere leeftijd. Vroegsignalering van psychosociale problemen is effectiever wanneer vragenlijsten worden gebruikt die door ouders zijn ingevuld. Een voorbeeld van een dergelijke vragenlijst is de Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA).

Cover Early Detection Emotional Behavioural

Auteur: Ingrid Kruizinga
Uitgever: Ridderprint
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978-94-90791-32-2

Auteur: Ingrid Kruizinga
Uitgever: Ridderprint
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978-94-90791-32-2