Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Developmental aspects of ADHD

Janna van Belle onderzocht of de verschillen tussen kinderen met en zonder ADHD die zichtbaar zijn op hersenscans wijzen op een daadwerkelijk verschil in de hersenstructuur, of dat deze het gevolg zijn van bijvoorbeeld een vertraagd ontwikkelingsproces. Ook keek zij wat de beste manier is om deze verschillen in kaart te brengen.

Dit onderzoek toont onder andere aan dat kinderen met ADHD afwijken in de ontwikkeling van sommige simpele vormen van gedrag, zoals het vermogen om van het ene moment op het andere een respons te genereren. De relatie tussen deze gedragingen en complexere vormen van gedrag, zoals stoppen met een respons, verschilt van gezonde deelnemers.

Ook laat het onderzoek zien dat de leeftijdsgebonden veranderingen in de hersenactiviteit die gemeten wordt tijdens rust verschilt van de activiteit gemeten gedurende het uitvoeren van een taak. Dit suggereert dat er een verschil is tussen de groei van de hersenen en de leeftijdsgebonden veranderingen in het gebruik van de hersenen.

Auteur: Janna van Belle
Uitgever: Utrecht University
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978-94-6259-543-9

Auteur: Janna van Belle
Uitgever: Utrecht University
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978-94-6259-543-9