Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Development of a quality of life instrument for children with a chronic illness

Cover Development Quality Instrument

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van een vragenlijst over kwaliteit van leven, de ‘Hoe Gaat Het?’, beschreven.

Samenvattend kan gesteld worden dat gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in de kindergeneeskunde een belangrijk onderwerp is en dat er steeds meer mogelijkheden zijn om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen te bepalen. Een voorbeeld hiervan is de HAY (How Are You?) een valide en betrouwbaar instrument voor kinderen met een chronische ziekte van 7 tot en met 13 jaar. In de klinische praktijk kunnen kwaliteit van leven bepalingen gebruikt worden om de communicatie tussen de arts, kinderen en ouders te verbeteren. In onderzoek kunnen kwaliteit van leven bepalingen gebruikt worden bij de beschrijving van de problemen bij een bepaalde groep en het evalueren van interventies. De aanbevelingen die hierboven gedaan zijn, zullen moeten leiden tot een verdere ontwikkeling van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven metingen en een beter gebruik van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bepalingen in zowel onderzoek als de klinische praktijk.

Cover Development Quality Instrument

Auteur: Jeanet Bruil
Uitgever: Printpartners Ipskamp
Jaar van publicatie: 1999
ISBN: 90-9012920-0

Auteur: Jeanet Bruil
Uitgever: Printpartners Ipskamp
Jaar van publicatie: 1999
ISBN: 90-9012920-0