Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Breaking the cycle: day treatment for juvenile deliquents

Cover Breaking Cycle

Dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling van een dagbehandelingsprogramma voor jeugdige delinquenten.

Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van een dergelijke gezinsgerichte multimodale behandeling voor jeugdige delinquenten die ernstige geweldsdelicten gepleegd hebben en daarvoor, voorafgaand aan de dagbehandeling, op last van de kinderrechter in een justitiële jeugdinrichting hebben verbleven. De uitkomsten van deze behandeling zijn vergeleken met een controlegroep van jeugdige delinquenten die de gebruikelijke justitiële interventies hebben ondergaan. Deze groep bestaat uit jongeren die na voorlopige hechtenis, ofwel (a) detentie opgelegd kregen en na ontslag uitsluitend begeleid werden door de jeugdreclassering, ofwel (b) langdurige residentiële behandeling opgelegd kregen. Van de jongeren van beide groepen is bekend dat zij te kampen hadden met vergelijkbare psychiatrische stoornissen. De jongeren van de dagbehandeling hadden ook grote problemen thuis en op school, maar deze gegevens waren niet bekend van de controlegroep.

Cover Breaking Cycle

Auteur: René Breuk
Uitgever: Lambert Academic Publishing
Jaar van publicatie: 2009
ISBN: 978-38-383-1674-1

Auteur: René Breuk
Uitgever: Lambert Academic Publishing
Jaar van publicatie: 2009
ISBN: 978-38-383-1674-1