Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Aggressive behaviour in preschool children. Neuropsychological correlates, costs of service use, and preventive efforts

Cover Aggressive Behaviour Preschool

Dit proefschrift onderzoekt neuropsychologische factoren, belasting van het gezin en kosten van hulpverlening bij jonge kinderen met agressief gedrag. Daarnaast onderzoekt dit proefschrift het preventieve effect van de Incredible Years oudertraining op 4-jarige kinderen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van disruptieve gedragsstoornissen.

Agressief gedrag is een veelvoorkomend fenomeen bij jonge kinderen. In de peuterleeftijd bereikt het niveau van agressie een hoogtepunt, om vervolgens gestaag, maar continue af te nemen. Er zijn echter kinderen bij wie een hoog niveau van agressief gedrag ook in de kleutertijd nog aanwezig is. Onderzoek naar de ontwikkeling en het beloop van agressie wijst uit dat kinderen die een chronisch en persistent hoog niveau van agressief gedrag laten zien een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van disruptieve gedragsstoornissen. Een persistent patroon van agressief gedrag of een disruptieve gedragsstoornis brengt veel nadelige gevolgen met zich mee, zoals slechte schoolprestaties en sociale isolatie in de kinderleeftijd, en werkeloosheid, middelengebruik, relatieproblemen of criminele activiteiten in de volwassenheid. Deze nadelige gevolgen en daarbij behorende hoge kosten maken dat chronisch agressief gedrag een negatief effect heeft op zowel de ontwikkeling van het kind, als het gezin en de maatschappij. Om deze negatieve gevolgen af te wenden, moet een dergelijk patroon van agressief gedrag zo vroeg mogelijk doorbroken worden.

Cover Aggressive Behaviour Preschool

Auteur: Maartje Raaijmakers
Uitgever: Ipskamp Drukkers
Jaar van publicatie: 2008
ISBN: 978-90-393-4933-5

Auteur: Maartje Raaijmakers
Uitgever: Ipskamp Drukkers
Jaar van publicatie: 2008
ISBN: 978-90-393-4933-5