Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

  • Oorspronkelijke versie: Ellin Simon (Open Universiteit) en Peter Muris (Maastricht University)
  • Huidige versie: YAM-5; Muris et al., 2017
  • Doel: Diagnostiek van onder meer angstklachten
  • Gebruik: angst
  • Doelgroep: 8-18 jaar
  • Afname en scoring: vragenlijsten
  • Tijdsduur: 15 minuten

Inhoud van de vragenlijst YAM-5

Materiaal

De YAM-5 is een zelf- en ouderrapportvragenlijst voor het beoordelen van angststoornis-symptomen bij kinderen en adolescenten in termen van het hedendaagse DSM-5 classificatiesysteem.

Schalen

Deel 1 van de schaal bestaat uit 28 items en meet de belangrijkste angststoornissen waaronder separatieangststoornis, selectief mutisme, sociale fobie, paniekstoornis en gegeneraliseerde angststoornis. Deel 2 bevat 22 items die zich richten op specifieke fobieën en (gezien de overlap met situationele fobieën) agorafobie.

Interpretatie

De scores worden vergeleken met normatieve gegevens van klinische en niet-klinische groepenEen hogere score duidt op meer angstsymptomen of beperkingen.   

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst YAM-5

De YAM-5 is nog niet door de COTAN beoordeeld.

De psychometrische kwaliteiten lijken veelbelovend: de interne consistentie was goed voor beide delen, evenals voor de meeste subschalen, de ouder-kind overeenkomst leek bevredigend en er was ook bewijs voor de validiteit. Toekomstig onderzoek is nodig om de YAM-5 verder te valdieren.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst YAM-5

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst YAM-5

onbekend

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.