Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Working Model of the Child Interview (WMCI)

  • Oorspronkelijke versie: Benoit, D., Parker, K.C.H., & Zeanah, C.H. (1997). Mothers’ representations of their infants assessed prenatally: Stability and association with infants’ attachment classifications. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 38(3), 307-313.
  • Doel: Het Working Model of the Child Interview (WMCI) is een semigestructureerd interview waar de ervaringen en percepties van de ouders betreffende hun kind en de relatie met hun kind aan bod komen. Doel is het in kaart brengen van de kwaliteit van de prenatale gehechtheidsrelatie van de ouder(s). Naast interne representaties van ouders over hun kind kan ook het mentaliserend vermogen van de ouder worden nagegaan door dit gestructureerde interview.
  • Gebruik: Infant Mental Health (IMH)
  • Doelgroep: 0 tot 60 maanden, ouders van jonge kinderen (0-5 jaar)
  • Afname en scoring: Semi- gestructureerde vragenlijst voor ouder en/of verzorger
  • Tijdsduur: ongeveer 60 minuten

Inhoud van de vragenlijst WMCI

Dit ongeveer één uur durend gesprek wordt opgenomen, uitgeschreven, en vervolgens gescoord op de 8 verschillende dimensies: . (1) perceptuele rijkdom (2) openheid tot verandering (3) intensiteit van de betrokkenheid, (4) coherentie (5) sensitiviteit in de zorg (6) aanvaarding (7) moeilijkheden bij het kind en (8) angst voor veiligheid.

Het interview geeft inzicht in de wijze waarop de ouders het kind en de relatie met het kind ervaren. Op basis van een beoordeling van deze dimensies worden de representaties van de zorgfiguur over zijn/haar kind geclassificeerd als evenwichtig, onbetrokken, dan wel verstoord.

De auteurs raadden clinici niet aan steeds het volledige scoringssysteem toe te passen, maar enkel aan de hand van de video opvallende inhouden en formele narratieve kenmerken te noteren.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst WMCI

  • Betrouwbaarheid: goed
  • Begripsvaliditeit: goed
  • Criteriumvaliditeit: goed

Geen normgegevens beschikbaar

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst WMCI

  • Benoit, D., Zeanah, C.H., Parker, K.C.H., Nicholson, E., & Coolbear, J. (1997). “Working model of the child interview”: Infant clinical status related to maternal perceptions. Infant Mental Health Journal, 18(1), 107-121.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst WMCI

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.