Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Vineland-S

 • Oorspronkelijke versie: S.S. Sparrow, A.S. Carter, D.V. Cicchetti (2008)
 • Huidige versie: Scholte, Van Duijn, Dijkxhoorn, Noens & Van Berckelaer-Onnes (2014)
 • Doel: In beeld brengen van de adaptieve ontwikkelingsniveau
 • Gebruik: Infant Mental Health (IMH), Lichtverstandelijke beperking (LVB)
 • Doelgroep: 5-18 jaar
 • Afname en scoring: Ouders vullen de vragenlijst in.
 • Tijdsduur: 15 minuten (invullen) + 15 minuten (verwerken)

Inhoud van de vragenlijst Vineland-S

Materiaal

De vragenlijst bestaat uit 72 vragen over alledaags gedrag. De items zijn verdeeld over vier domeinen die verwijzen naar de belangrijkste aspecten van het adaptief functioneren: Communicatieve vaardigheden, Sociale vaardigheden, Dagelijkse vaardigheden en Motorische vaardigheden.

De totaalscore, uitgedrukt in de adaptieve ontwikkelingsleeftijd in maanden, is een indicatie voor het algemeen niveau van adaptief functioneren. Op het uitslagformulier kan de relatieve ontwikkelingsvoorsprong of achterstand in maanden berekend worden.

Interpretatie

Op basis van de vier domeinscores kan een profiel gemaakt worden van
de zwakke en sterke kanten. Dit profiel is gerelateerd aan specifieke diagnostische
groepen (zoals autismespectrumstoornis) en biedt aanknopingspunten voor zowel
nadere diagnostiek als behandeling.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst Vineland-S

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de Vineland-S beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

>> Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst Vineland-S

 • Sparrow, S.S., Balla, D.A. & Cicchetti, D.V. (1984). The Vineland Adaptive Behavior
  Scales, America Guidance Service, Circle Pines, MN.
 • Bildt, A.A. de & Kraijer, D.W. (2003). Vineland-Z. Sociale redzaamheidsschaal voor
  kinderen en jeugdigen met een verstandelijke handicap. Handleiding. Leiden: PITS.
 • Kraijer, D.W., Bildt, A.A. de, Sytema, S. & Minderaa, R.B. (2003). De Vineland-Z. De
  Vineland Adaptive Behavior Scales genormeerd voor kinderen en jeugdigen met een
  verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk
  gehandicapten, 2, 76-93.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst Vineland-S