Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Vineland Adaptive Behavior Scales, bewerking (Vineland-Z)

 • Oorspronkelijke versie: S.S. Sparrow, D.A. Balla, D.V. Cicchetti (1984)
 • Huidige versie: Bildt & Kraijer (2003)
 • Doel: In beeld brengen van de sociale redzaamheid van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 • Gebruik: Lichtverstandelijke berpeking (LVB)
 • Doelgroep: 5 t/m 18 jaar
 • Afname en scoring: Interview wordt afgenomen bij ouder, verzorger of begeleider die het kind goed kent. Hiervoor is een training vereist, die gegeven wordt door De vakgroep Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. De afname dient het karakter van een gesprek te hebben, er wordt doorgevraagd naar wat het kind/de jeugdige feitelijk doet.
 • Tijdsduur: 20-60 minuten

Inhoud van de vragenlijst Vineland-Z

Materiaal

Handleiding, vragenlijst

Schalen

Het interview bestaat uit 225 items die deel uitmaken van drie domeinen: Communicatie (67 items), Dagelijks vaardigheden (92 items) en Socialisatie (66 items). Elk domein kent drie aandachtsgebieden. De items lopen op in moeilijkheidsgraad. Naast het intelligentieniveau wordt ook het sociale redzaamheidniveau bepaald en draagt zo bij aan de diagnostiek van een verstandelijke beperking. Het profiel biedt aanknopingspunten voor behandeling en zorgaanbod.

Interpretatie

Items worden gescoord op een driepuntsschaal. Er zijn aanwijzingen voor starten en afbreken van het interview en aanwijzingen voor scoring en (profiel)interpretatie. Ruwe scores worden omgezet in normscores en decielen. De tabellen zijn verdeeld naar niveau en leeftijdsgroepen.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst Vineland-Z

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de Vineland-Z beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst Vineland-Z

 • Sparrow, S.S., Balla, D.A. & Cicchetti, D.V. (1984). The Vineland Adaptive Behavior Scales, America Guidance Service, Circle Pines, MN.
 • Bildt, A.A. de & Kraijer, D.W. (2003). Vineland-Z. Sociale redzaamheidsschaal voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke handicap. Handleiding. Leiden: PITS
 • Kraijer, D.W., Bildt, A.A. de, Sytema, S. & Minderaa, R.B. (2003). De Vineland-Z. De Vineland Adaptive Behavior Scales genormeerd voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 2, 76-93.

Uitgebreide beschrijving van de Vineland-Z door COTAN

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst Vineland-Z

Pearson Clinical: 020 581 5500 | www.pearsonclinical.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.