Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG)

 • Oorspronkelijke versie: Van Leeuwen & Vermulst (2008)
 • Huidige versie: Van Leeuwen & Vermulst (2010)
 • Doel: Zicht krijgen op concrete ouderlijke gedragingen waarvan bekend is dat zij een rol spelen bij de ontwikkeling van probleemgedrag bij het kind, zowel als risico- als beschermende factor.
 • Gebruik: 
 • Doelgroep: 4-18 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: in te vullen door de ouders.
 • Tijdsduur: 10-15 minuten

Inhoud van de vragenlijst VSOG

Materiaal

Vragenlijst

Schalen

De Verkorte Schaal Opvoedersgedrag (VSOG)bestaat uit 25 items. De vragenlijst is onderverdeeld in vijf ouderlijke vaardigheden: ouderlijke betrokkenheid, monitoring, disciplinering, positieve bekrachtiging, en probleem oplossen. Scoring van de VSOG vindt plaats op een vijfpuntsschaal: 1 = (bijna) nooit; 2 = weinig; 3 = soms; 4 = vaak; 5 = (bijna) altijd.

Interpretatie

Na het invullen van de vragenlijst(en) worden de antwoorden gescoord door de hulpverlener of onderzoeker. De behaalde scores worden overgenomen op het scoringsformulier van de VG&O.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst VSOG

 • Betrouwbaarheid: onbekend
 • Begripsvaliditeit: onbekend
 • Criteriumvaliditeit: onbekend

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst VSOG

 • Van Leeuwen, K.G., & Vermulst, A.A. (2010). De Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG). Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst VSOG

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.